Veiktas izmaiņas noteikumos bērnu pieteikšanai un uzņemšanai Rīgas skolu 1. klasēs

Ceturtdien, 14. janvārī, Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas deputāti atbalstīja grozījumus Rīgas domes 2015.gada 27.janvāra saistošajos noteikumos Nr.137 “Par kārtību, kādā reģistrējami iesniegumi par bērna uzņemšanu 1.klasē Rīgas pilsētas pašvaldības izglītības iestādēs”, kas paredz vairākas izmaiņas bērnu pieteikšanai un uzņemšanai skolā.

Saistošo noteikumu grozījumos iekļauta izmaiņa, kas paredz paplašinātas bērna vecāku tiesības iesniegt iesniegumu bērna pieteikšanai skolā, izmantojot tiešsaistes formas, kas pieejamas Vienotajā valsts un pašvaldību pakalpojumu portālā Latvija.lv.

Tādējādi bērnu vecākiem tiek nodrošināta iespēja iesniegt elektroniski, arī bez droša elektroniskā paraksta, parakstītu iesniegumu par bērna reģistrēšanu 1.klasei, kā arī iesniegumu par bērna uzņemšanu 1.klasē. Līdz ar to tiek paplašināta pakalpojuma pieejamība un arīdzan mazināts Covid-19 infekcijas izplatīšanās risks. Vienlaikus iepriekš minētais pakalpojums izglītības iestādēm sniedz efektīvāku resursu izmantošanu savu funkciju nodrošināšanai.

Izmaiņas notikušas arī saistībā ar vairāku skolu nosaukumu maiņu, proti, ir precizēti to nosaukumi iestāžu mikrorajonu attēlojumā, kas pieejams Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta tīmekļa vietnē www.iksd.riga.lv sadaļā “Iestāžu katalogs”.

Par noteikumu grozījumu stāšanos spēkā vēl jālemj deputātiem Rīgas domes sēdē.

Zaļā Josta - Reklāma