Veidos Rīgas Apkaimju iedzīvotāju centru; modernizēs pilsētniekiem piedāvātos pakalpojumus

Lai nodrošinātu vienotas kvalitātes un iedzīvotāju vajadzībās balstītus pakalpojumus visā Rīgas teritorijā, ceturtdien, 14. janvārī, Rīgas domes Finanšu un administrācijas lietu komitejas deputāti atbalstīja lēmumu, kas paredz  Rīgas Apkaimju iedzīvotāju centra izveidi, Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centra reorganizāciju un pašvaldības izpilddirekciju likvidāciju. Par lēmumu vēl jālemj Rīgas domes sēdē, kas paredzēta nākamajā nedēļā.

“Mūsu mērķis ir nākt tuvāk apkaimēm, un modernizēt rīdziniekiem piedāvātos pakalpojumus. Izmaiņas paredz jau šogad lielākajās pilsētas apkaimēs izveidot piecas vienas pieturas aģentūras saziņā ar pilsētniekiem, veicināt biedrību iesaisti lēmumu pieņemšanā apkaimju līmenī un novērst pašvaldības struktūru funkciju dublēšanos. Pārmaiņu rezultātā pašvaldība piedāvās iedzīvotāju vajadzībās balstītus pakalpojumus un atgriezenisko saiti dialogā ar mūsu pilsētas iedzīvotājiem!” – tā uzsver Rīgas domes priekšsēdētājs Mārtiņš Staķis.

Plānots, ka Apkaimju iedzīvotāju centrs darbu sāks šī gada 1. maijā. Jauno struktūru veidos, reorganizējot pašreizējo Apmeklētāju pieņemšanas centru un saglabājot pašvaldības Centrālās administrācijas struktūrvienības statusu.

Lēmuma projekts paredz, ka Rīgas Austrumu, Pārdaugavas un Ziemeļu izpilddirekciju likvidāciju pabeigs līdz šī gada 30. aprīlim. Rīgas pilsētas izpilddirektoram uzdots izveidot izpilddirekciju likvidācijas komisiju, iekļaujot tajā pārstāvjus no domes Finanšu departamenta, Personāla nodaļas, Juridiskās pārvaldes, Sekretariāta un izpilddirekcijām.

Izpilddirekciju likvidācijas gaitā, komisija sagatavos normatīvos aktus, lai nodrošinātu tiesību un pienākumu nodošanu citām pašvaldības institūcijām, kā arī, ieviešot efektīvus valsts pārvaldes darba risinājumus, tiktu nodrošināta Apkaimju iedzīvotāju centra sadarbība ar Rīgas domes departamentiem.

Komisijai būs jāveic izpilddirekciju personāla novērtēšana, apzinot, kuriem darbiniekiem tiek nodrošinātas tiesības pāriet darbā uz citām pašvaldības institūcijām un ar kuriem ir izbeidzamas darba tiesiskās attiecības. Komisija arī izvērtēs izpilddirekciju telpu turpmākās izmantošanas iespējas.

Šobrīd Rīgā darbojas trīs izpilddirekcijas: Rīgas Austrumu izpilddirekcijas pārziņā ir Centra rajons un Latgales priekšpilsēta, Pārdaugavas izpilddirekcijas – Kurzemes rajons un Zemgales priekšpilsēta, bet Ziemeļu izpilddirekcijas – Vidzemes priekšpilsēta un Ziemeļu rajons.

Pērnā gada nogalē pētījumu centra SKDS veiktā aptauja liecina, ka vairums rīdzinieku neizmanto galvaspilsētas izpilddirekciju piedāvātos pakalpojumus un ir maz informēti par to funkcijām.

Aptaujā respondentiem lūdza norādīt, cik labi viņi pārzina Rīgas izpilddirekciju funkcijas, sniegtos pakalpojumus, kā arī raksturot saskarsmi ar tām. Kopumā tikai seši procenti respondentu norādīja, ka ļoti labi pārzina izpilddirekciju funkcijas un to sniegtos pakalpojumus, 28 % atzina, ka kopumā zina, bet ne detalizēti, un vēl 33 % apgalvoja, ka vispār zina par šādu struktūru eksistenci, bet neko vairāk nezina. Gandrīz katrs trešais jeb 32 % respondentu atzina, ka nezina par tādu institūciju pastāvēšanu.

Zaļā Josta - Reklāma