Vecāki, pedagogi un bērni aicināti iepazīties ar izstrādātajām rekomendācijām drošai un veselībai nekaitīgai moderno tehnoloģiju lietošanai 

Zaļā Josta - Reklāma