Valsts robežsardzes koledžas pārstāvju dalība Latvijas Koledžu asociācijas rīkotos pasākumos

2004.gadā Valsts robežsardzes koledža iestājās biedrībā “Latvijas Koledžu asociācija” un  aktīvi piedalās biedrības organizētajos pasākumos.

Š.g. 21.oktobrī norisinājās Latvijas Koledžu asociācijas Studentu padomes sanāksme. Ņemot vērā šī brīža epidemioloģisko situāciju valstī, sanāksme notika attālināti. Sanāksmē piedalījās pārstāvji no Valsts robežsardzes koledžas, Daugavpils Universitātes Daugavpils medicīnas koledžas, Biznesa vadības koledžas, Juridiskās koledžas, Latvijas Kultūras akadēmijas Latvijas Kultūras koledžas, Latvijas Universitātes P.Stradiņa medicīnas koledžas, Latvijas Universitātes Rīgas 1.medicīnas koledžas, Liepājas Jūrniecības koledžas, Malnavas koledžas, Novikontas Jūras koledžas, Rīgas Tehniskās universitātes Olaines Tehnoloģiju koledžas, Sociālās integrācijas valsts aģentūras Koledžas un Starptautiskās Kosmetoloģijas koledžas. Koledžu pārstāvji runāja par koledžu vietu izglītības sistēmā,  dalījās viedokļos par aktualitātēm, apsprieda sadarbības iespējas ar Latvijas Studentu apvienību un diskutēja par studentiem saistošām tēmām. Sanāksmes laikā tika pieņemti vairāki lēmumi: sadarbībā ar Latvijas Studentu apvienību jāsagatavo vēstules projekts Izglītības un zinātnes ministrijai par pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību un koledžu statusu, jāizveido Studentu padomes darba grupa, kas plānotu akcijas un citas veida aktivitātes, to tālākai popularizēšanai sociālajos tīklos un jāsagatavo video sižets par studijām koledžās (problēmām un aktualitātēm), kur būtu nepieciešams arī koledžu direktoru atbalsts.

Š.g. 23.oktobrī norisinājās Latvijas Koledžu asociācijas rīkotā koledžu studentu zinātniski pētniecisko darbu un inovatīvo risinājumu konference. Konferences norise tika nodrošināta tiešsaistā ZOOM platformā. Konferenci atklāja Latvijas Zinātņu akadēmijas prezidents Ojārs Spārītis, Augstākās izglītības padomes priekšsēdētāja vietniece Baiba Rivža un Latvijas Koledžu asociācijas valdes priekšsēdētājs Tālavs Jundzis. Konferences dalībnieki uzstājās ar ziņojumiem medicīnas un veselības aprūpes, sociālās zinātnes, tiesību, publiskās pārvaldes un inženierzinātnes, būvniecības un lauksaimniecības jomā. 

Valsts robežsardzes koledžas absolvente Valsts robežsardzes Aviācijas pārvaldes Lidojumu un operatīvās vadības centra vecākā inspektore leitnante I.M.Čačka uzstājās ar zinātnisko pētījumu “Administratīvo pārkāpumu imigrācijas jomā pierādīšanas un pierādījumu noformēšanas problemātika Valsts robežsardzē”, sniedzot ieskatu savā pētījumā, pamatojot pētījuma aktualitāti un uzsverot pētījuma rezultātus, kuri tika iegūti, izmantojot dažādas pētījuma metodes.

Pētījuma augsto kvalitāti, kā arī spēju problēmas izpētes laikā apvienot gan teorētiskās, gan praktiskās pētījuma metodes atzīmēja Latvijas Koledžu asociācijas valdes priekšsēdētājs Tālavs Jundzis.

Zaļā Josta - Reklāma
Zaļā Josta - Reklāma