Valsts robežsardzes koledžas kadeti nodeva robežsarga zvērestu

Sakarā ar Covid-19 izplatību svinīgais robežsarga zvēresta došanas pasākums šogad tika sadalīts trīs daļās. Piektdien, š.g. 5.februārī robežsarga zvērestu deva pēdējā pamatuzņemšanas grupa, t.i. kadeti, kuri mācības profesionālās tālākizglītības programmā „Robežapsardze” uzsāka 2020.gada septembrī. 

Robežsarga zvēresta došanas pasākums norisinājās Valsts robežsardzes koledžas ierindas laukumā. Ievērojot epidemioloģiskās drošības prasības un visus piesardzības pasākumus, 20 kadeti svinīgi nolasīja zvēresta tekstu: “Es, robežsargs, zvēru būt godīgs un taisnīgs, uzticīgs Latvijas Republikai, pildīt dienesta pienākumus saskaņā ar Latvijas Republikas Satversmi, starptautiskajiem līgumiem, likumiem un citiem normatīvajiem aktiem, netaupot spēkus, veselību un dzīvību, sargāt Latvijas Republiku un tās neatkarību un kalpot sabiedrības vispārējām interesēm”.