Valsts kontrolieris atzinīgi vērtē Rīgas īpašumu pārvaldības reformu 

Šonedēļ notika Valsts kontroliera Rolanda Irkļa un Rīgas vicemēra Edvarda Smiltēna tikšanās, kuras laikā apsprieda Valsts kontroles (VK) revīzijas ieteikumu ieviešanu un Rīgas domes īpašumu pārvaldības reformu. 

Rīgai un rīdziniekiem pieder patiešām iespaidīgi īpašumi. 25 000 īpašumu, kuru kadastrālā vērtība vien ir 1,5 miljardus eiro vērta. Tas ir lielākais nekustamo īpašumu portfelis Latvijā. Tie skar katru rīdzinieku dzīves jomu.  

Kā zināms, VK savā 2020.gada revīzijā konstatēja virkni nepilnību Rīgas īpašumu pārvaldībā un sniedza ieteikumus pašvaldībai. Atnākot jaunajam domes sasaukumam, tika mērķtiecīgi sākta VK ieteikumu ieviešana un īpašumu apsaimniekošanas reforma.

E. Smiltēns informēja, ka VK ieteikumi sekmīgi tiek ieviesti un sperti nopietni soļi pilsētas īpašuma portfeļa pārvaldības uzlabošanā. Pašvaldība jūlijā apstiprinājusi NĪ pārvaldības vadlīnijas. Vadlīnijas ir turpinājums gada nogalē pieteiktajai plašākai īpašumu pārvaldības reformai, kas paredz arī kapitālsabiedrību apvienošanu. Šis darbs jau būtiski pavirzījies uz priekšu.

Ir izstrādāti  vienoti nekustamo īpašumu attīstības un apsaimniekošanas noteikumi, ievērojot starptautiskos standartus. Pilsētas īpašumus iecerēts dalīt skaidri saprotamos funkcionālos portfeļos. Lai padarītu īpašumu pārvaldību efektīvu, paredzēta īpašumu apsekošana, vienota datu uzkrāšana, analītika un informācijas publiska pieejamība. Vadlīnijas paredz izstrādāt vienotu īstermiņa un ilgtermiņa stratēģiju ar mērāmiem rezultātiem, iekļaujot arī nozaru nekustamo īpašumu stratēģijas.

Sarunas laikā tika atzinīgi novērtēta Rīgas pašvaldības ieguldījums VK ieteikumu ieviešanā un īpašumu pārvaldības uzlabošanā. Tika apspriesta iespēja iepazīstināt arī citas Latvijas pašvaldības ar Rīgas labo praksi īpašumu pārvaldības vadlīniju izstrādē un realizācijā.

Edvards Smiltēns: “Vēlos pateikties Valsts Kontrolei par ieteikumiem un sadarbību to realizācijā. Mūsu mērķis ir skaidrs – vairot pilsētas ienākumus, samazināt izdevumus gan iedzīvotājiem, gan pašvaldības struktūrām un likvidēt pelēkās zonas, izveidojot skaidrus noteikumus biznesam un investīcijām.”

Rolands Irklis: “Lai gan darāmā vēl daudz, redzam, ka Rīga ir sekmīgi uzsākusi Valsts kontroles sniegto ieteikumu ieviešanu. Līdz ar visu ieteikumu ieviešanu sagaidām, ka būs radīta efektīva īpašumu pārvaldības sistēma, kas ilgtermiņā sniegs ieguvumus Rīgas pašvaldībai un tās iedzīvotājiem. Sekosim turpmākajam pašvaldības darbam un savas kompetences ietvaros turpināsim sniegt atbalstu gan Rīgas valstspilsētas, gan arī citām Latvijas pašvaldībām”.

Zaļā Josta - Reklāma