Valdība atbalsta īpašas prasības spēļu laukumiem

0
Foto: Renārs Koris

Ministru kabinets otrdien atbalstīja Ekonomikas ministrijas (EM) izstrādātos spēļu un rekreācijas laukumu drošuma noteikumus, kas paredz speciālas drošuma prasības spēļu vai citu aktivitāšu iekārtām, laukumiem un to novērtēšanas kārtību.

Noteikumi izstrādāti pēc EM un Patērētāju tiesību aizsardzības centra (PTAC) iniciatīvas, lai novērstu ievainojumu un traumu risku, kas var rasties spēļu iekārtu un spēļu laukumos.

Noteikumos ietvertas obligātās drošuma prasības ražotājiem, importētājiem un izplatītājiem, kā arī prasības spēļu iekārtu vai laukumu īpašnieka vai tiesiskā valdītāja obligāti veicamajām pēcuzstādīšanas pārbaudēm, spēļu laukumu reģistrāciju, to apkopi.

Atbilstoši noteikumiem, izvēloties spēļu vai citu aktivitāšu iekārtu vai laukuma izvietojuma vietu, būs jāņem vērā gan drošības zonas, gan jānovērš vai jāmazina vides riski, tostarp arī tuvumā esošas ūdenstilpnes, nogāzes, ielas utt., kā arī jāizvēlas veicamie pasākumi, lai nodrošinātu drošu laukuma lietošanu.

No noteikumiem izriet, ka pirms spēļu vai citu aktivitāšu iekārtu laišanas tirgū ražotājam būs jāveic iekārtu atbilstības novērtēšana. Šādu prasību izpildi būs jānodrošina importētājam, savukārt izplatītājam būs jāpārliecinās, ka tās ir izpildītas.

Noteikumi arī paredz, ka publisko spēļu laukumu un tajos uzstādīto spēļu vai citu aktivitāšu iekārtu pēcuzstādīšanas pārbaudi veiks Nacionālajā akreditācijas institūcijā akreditēts pārbaudes veicējs – juridiska persona vai šādas akreditētas institūcijas sertificēts inspektors, savukārt pārējās pārbaudes varēs veikt jebkura persona pēc valdītāja ieskatiem. Noteikumos minēto uzraudzību veiks PTAC.