Valdība atbalsta Covid-19 izplatības ierobežošanas un seku mazināšanas pasākumu turpināšanu 2023. gadā

Otrdien, 20.decembrī, Ministru kabineta sēdē valdība apstiprināja Covid-19 izplatības mazināšanas pasākumus, koparedzēts turpināt 2023.gadā. 

Joprojām pastāv nenoteiktība attiecībā uz Covid-19 uzliesmojuma varbūtību nākotnē, un Covid-19 izplatības prognožu stabilizācijai visdrīzāk būs nepieciešami vēl vairāki gadi, līdz izveidosies stabils infekcijas izplatības cikliskums, piemēram, ar regulāriem paredzamiem sezonāliem infekcijas uzliesmojuma viļņiem. Tādēļ ir jārēķinās ar vairākiem iespējamiem scenārijiem Covid-19 izplatībai un atbilstoši tiem jāplāno epidemioloģiskās drošības pasākumi.

Lai gan kopumā epidemioloģiskā situācija stabilizējas, tomēr Covid-19 turpina apdraudēt sabiedrību. Tāpēc nepieciešams nodrošināt iedzīvotājiem valsts apmaksātu testēšanu Covid-19 noteikšanai. Aprēķināts, ka 2023. gadā tam būtu nepieciešami 12,7 miljoni eiro. Pamatā šie izdevumi paredzēti pacientu testēšanai veselības aprūpes iestādēs. Tas ir īpaši būtiski, lai mazinātu infekcijas slimības izplatības riskusārstniecības iestādēs, kur koncentrējas cilvēki ar novājinātu imunitāti, pacienti ar hroniskām slimībām u.c.riska grupas.

5,1 miljons eiro nepieciešams ambulatorās un stacionārās rehabilitācijas nodrošināšanai pacientiem pēc Covid-19 pārslimošanas, lai novērstu invaliditātes iestāšanos un atgrieztu iedzīvotājiem darbspēju. 

Savukārt 3,8 miljoni eiro tiks novirzīti dinamiskās novērošanas īstenošanai, ņemot vērā nepieciešamību pēc ilgstošas personas veselības stāvokļa monitorēšanas. 

Tāpat nākamajā gadā tiks turpināts atbalsts epidemioloģiskās drošības nodrošināšanai ambulatorajās ārstniecības iestādēs, nodrošinot individuālās aizsardzības līdzekļu apmaksu caur tarifu. Šim mērķim nepieciešami 4 miljoni eiro.

Minēto pasākumu īstenošanai nākamā gada pirmajā ceturksnī nepieciešami 6,4 miljoni eiro. Valdība lēma nepieciešamo finansējumu segt no likumā “Par valsts budžetu 2023. gadam” programmā “Finansējums veselības jomas pasākumiem Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” rezervētā finansējuma atbilstoši faktiskajai nepieciešamībai. 

Savukārt par papildu  finansējumu no 2023. gada 1. aprīļa līdz 2023. gada 31. decembrim tiks lemts valsts budžeta likumprojekta “Par valsts budžetu 2023. gadam” un likumprojekta “Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2023.,2024., 2025. gadam” sagatavošanas un izskatīšanas procesā kopā ar visu ministriju un centrālo valsts iestāžu iesniegtajiem prioritāro pasākumu pieteikumiem, ņemot vērā valsts budžeta finansiālās iespējas.

Informatīvajā ziņojumā “Par veselības aprūpes nozares iziešanu no Covid-19 izraisītās krīzes 2021/22. gada rudens/ziemas periodā un gatavošanos 2022/23. gada rudens/ziemas scenārijiem”, ko otrdien, 20. decembrī, izskatīja valdība, definēti trīs Latvijas izstrādātie Covid-19 epidēmijas attīstības scenāriji 2022/23. gada rudens/ziemas sezonai.Pamatojoties uz to, Veselības ministrija sadarbībā ar Slimību profilakses un kontroles centru un Nacionālo veselības dienestu ir izvērtējusi būtiskākos pakalpojumus, kuru īstenošana būtu turpināma 2023. gadā, lai Covid-19 infekcijas atkārtota uzliesmojuma gadījumā nodrošinātu infekcijas izplatīšanās ierobežošanu un mazinātu Covid-19 izraisītās sekas Covid-19 pārslimojušajiem iedzīvotājiem, tādējādi mazinot invaliditātes iestāšanās riskus un veicinot sabiedrības veselības atjaunošanos kopumā.

Zaļā Josta - Reklāma