Vakcinācijas veicināšanai Veselības ministrija rosina veicināt ģimenes ārstu aktīvāku iesaisti, piedāvā rīkot izlozi un paplašināt informēšanas aktivitātes

Šodien, 6. jūlijā, Veselības ministrija (VM), informējot valdību par veselības nozares aktivitātēm vakcinācijas aptveres veicināšanai, uzsvēra, ka vakcinācijas aptveres palielināšana ir atkarīga no sadarbības starp ministrijām, pašvaldībām unnevalstisko sektoru.

Veselības ministrija iecerējusi vairākus pasākumus, kas sekmētu vakcinācijas aptveres palielināšanu, lai novērstu Covid-19 infekcijas izplatību un visa sabiedrība varētu dzīvot drošākas ikdienas ritmā. VM rosinātie pasākumi mērķēti uz vakcinācijas pakalpojuma sniegšanu pēc iespējas tuvāk cilvēku ikdienas gaitām un individuālu uzrunāšanu, dažādiem atbalsta mehānismiem ģimenes ārstiem, veicinot ģimenes ārstu lielāku iesaisti vakcinācijas veicināšanā, kā arī sabiedrības izglītošanas aktivitātēm, veicinot iedzīvotāju izpratni par vakcināciju pret Covid-19, tās nepieciešamību, vienlaikus mazinot dezinformācijas ietekmi.

Viens no būtiskākajiem uzdevumiem ir veicināt ģimenes ārstu aktīvāku iesaisti vakcinācijas procesā un iedzīvotāju uzrunāšanā. VM rosina finanšu stimulu pārskatīšanu ģimenes ārstu praksēm par vakcinācijas aptveres sasniegšanu, informatīvo materiālu sagatavošanu un izglītojošu reģionālo semināru organizēšanu. Ģimenes ārstiem tiks sniegts atbalsts, lai individuāli uzrunātu iedzīvotājus. Paredzēta arī pakāpeniskapāreja uz ģimenes ārstu obligātu iesaisti vakcinēšanas procesā unrehabilitācijas pakalpojumu nodrošināšana vakcinācijas procesā iesaistītajiem ģimenes ārstiem.

VM kā vienu no motivācijas pasākumiem rosina rīkot īpašu nacionālu izlozi. Plānots, ka izlozē piedalīsies visi iedzīvotājivecumā no 12 gadiem, kas ir uzsākuši vakcinācijas procesu. Izlozes mērķis ir sasniegt šaubīgos un nogaidošos, veidot un popularizēt pozitīvo pieredzi un ieguvumus, kā arī motivēt Latvijas iedzīvotājus neatlikt vakcināciju. Projekts tiks organizēts sadarbībā ar sabiedriskos medijiem, nodrošinot TV raidījumu  tiešraidi un atspoguļojumu sabiedriskā medija interneta platformā.

Nozīmīga sadaļa ir ticamas un pārbaudītas informācijas pieejamībai par vakcināciju, tādēļ ieplānotas gan nacionāla mēroga kampaņas turpināšana daudzveidīgos mediju kanālos (tv, prese, radio, vide, interneta portāli), dažādas regulāras komunikācijas aktivitātes (informēšanas kampaņa nacionālajos un reģionālajos medijos, informatīvie materiāli), kā arīpersonalizēta un sistemātiska komunikācija ar Latvijas iedzīvotājiem informēta lēmuma pieņemšanai par vakcināciju pret COVID-19 digitālajā telpā un dezinformācijas mazināšanai.

Valdībā šodien kopā ar Veselības ministrijas ierosinājumiem tika iesniegts un pieņemts vakcinācijas veicināšanas plāns, kurā iekļautas arī citu nozaru ministriju plānotās aktivitātes.

Zaļā Josta - Reklāma