Uzstādīts lielākais saules paneļu parks pašpatēriņam Kurzemē

created by dji camera

Rojas zivju konservu ražotājs “Banga Ltd” sadarbībā ar enerģētikas uzņēmumu “AJ Power” uzstādījis lielāko saules paneļu parku Kurzemē. Izvēloties videi draudzīgu enerģiju “Banga Ltd” iegulda līdzekļus zaļās elektroenerģijas ražošanas uzsākšanā, kas tiks izmantota ražotnē un samazinās uzņēmuma izmaksas ilgtermiņā.

SIA “Banga Ltd” saules paneļu projektā uz zemes tika uzstādīti vairāk nekā 600 saules paneļi, ar kopējo sistēmas jaudu 200 kW. Saules paneļi gada laikā saražos 198 000 kWh zaļās elektroenerģijas, kas ir ~ 25% no ražotnes gada kopēja elektroenerģijas patēriņa. Uzņēmums gada laikā par elektroenerģijas izmaksām ietaupīs vairāk nekā 17 000 EUR. 10 gadu periodā viena saražotā saules paneļu kilovatstunda uzņēmumam izmaksās tikai 4,1 EUR centus turpretī šobrīd pērkot elektroenerģiju no tīkla ir jāsamaksā vismaz 9,5 EUR centi, rēķinot elektroenerģijas cenu, OIK (obligātā iepirkuma komponente) un AS “Sadales tīkls” tarifus. Nākamo 10 gadu laikā uzņēmums “Banga Ltd” ietaupīs izmaksas 185 000 EUR apmērā, turklāt parkam nav nepieciešami papildus ieguldījumi un uzturēšanas izmaksas praktiski nav.

“Banga Ltd” ražotnē soli pa solim tiek pilnveidota infrastruktūra un iegādātas jaunas iekārtas, palielinot ražošanas jaudu, rezultātā pieaugot nepieciešamībai pēc alternatīviem un lētākiem enerģijas avotiem. Pēc esošā un plānotā enerģijas patēriņa izvērtēšanas, tapis skaidrs, ka izmaksas ilgtermiņā tikai palielināsies, tāpēc nolemts investēt zaļās enerģijas ražošanā. Turklāt blakus ražotnei bija pieejama brīva neizmantota zemes platība, ko pie reizes izdevās arī iekopt.

Lai gan “Banga Ltd” atrodas rūpnieciskajā ražošanas zonā, izvēloties jebkuru jaunu iekārtu vai tehniku, kā arī plānojot darbus nākotnē, zivju konservu ražotājs vērā ņem vides aspektu. Pēdējos gados “Banga” ir nomainījuši gan apkures sistēmu – izmantojot siltuma ražošanai visu pieejamo siltumu, ko rada citu iekārtu darbība, gan tehnoloģiskā tvaika ražošanu no dīzeļdegvielas uz dabai draudzīgāko – gāzi. Ražotnē tikusi pilnveidota ražošanas ūdens recirkulācijas sistēma – vairākkārt samazinot ūdens patēriņu, attīrīšanas iekārtas darbību, kā arī uzstādīta daudz modernāka kūpināšanas sistēma. Saules paneļu parka uzstādīšana ir vēl viens uzņēmuma solis ceļā uz ilgtspējīgāku un videi draudzīgāku ražošanas darbību.

“Lai arī faktiskais ieguvums būs skaidrs tikai pēc gada, jau tagad zinām, ka mums ir visi priekšnosacījumi, lai šis projekts būtu ļoti veiksmīgs. Saražoto elektroenerģiju primāri izmantosim ražotnes vajadzībām, savukārt tā daļa enerģijas, kas saražota brīvdienās tiks pārdota “AJ Power” par elektroenerģijas biržas cenām. Līdz ar ko, strauji samazināsies rēķini par elektroenerģiju. Uzstādītajam saules parkam praktiski nav uzturēšanas izmaksu, tik vien kā zālāja nopļaušana parka teritorijā. Mēs paredzam pozitīvu naudas plūsmu šim projektam jau pirmajā gadā”, ziņo SIA “Banga Ltd” valdes loceklis, Ingus Veckagans.

“Izveidotais saules parks SIA “Banga Ltd” vajadzībām ir lielisks piemērs tam, uz ko virzās ražošanas uzņēmumi, kas vēlas kļūt neatkarīgāki no svārstīgajām elektroenerģijas cenām, samazināt izmaksas un iesaistīties aprites ekonomikā. Saules paneļu uzstādīšana ir viena no drošākajām investīcijām, kas sevi atpelna samērā īsā laikā un kļūst arvien pieejamāka patērētājiem.,” stāsta enerģētikas uzņēmumu grupas “AJ Power” vadītājs, Roberts Samtiņš.

Jebkuram uzņēmumam būtu jāieskatās savos elektroenerģijas patēriņa datos un jāizvērtē vai ir iespējams samazināt izmaksas par elektroenerģiju, uzstādot saules paneļus. Investīcija saules paneļos sniedz ievērojamu ieguvumu uzreiz – zemākas izmaksas par elektroenerģiju. “Banga Ltd”, meklējot iespējas realizēt lielāko saules paneļu parku reģionā, izmantoja “ALTUM” piedāvātās iespējas un papildus piesaistīja arī “LAD” (Lauku atbalsta dienests) līdzfinansējumu, tādējādi uzņēmuma investīcija saules enerģijā atmaksāsies pat 4 gadu laikā.

Zaļā Josta - Reklāma