Uzsāk Rīgas energoefektivitātes fonda izveides izstrādi 

2022. gada jūlija vidū Rīgas enerģētikas aģentūras (REA) pārstāvji tikās ar Sorainen ZAB, Passive House Latvija, AS “Swedbank” un Rīgas domes ekspertiem, lai uzsāktu Latvijas normatīvā regulējuma prasībām atbilstošu, inovācijās balstītu, ekonomiski pamatotu un ilgtspējīgu Rīgas energoefektivitātes fonda (REEF) koncepta izstrādi.

REEF izveides mērķis ir nodrošināt pastāvīgu finansējuma pieejamību galvaspilsētas daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes paaugstināšanai un energoefektīvai atjaunošanai ilgtermiņā, ievērojami palielināt atjaunojamo ēku skaitu, lai līdz 2050. gadam varētu tikt atjaunotas 6000 ēkas. Plānots jau līdz gada beigām sagatavot konceptu REEF izveidei, kurā kā mērķi tiktu izvirzīti:

  • nodrošināt pastāvīgu finansējumu ēku iedzīvotājiem;
  • standartizēt projektu īstenošanu un pārvaldību;
  • piesaistīt finansējumu ēku atjaunošanai;
  • nodrošināt mēneša maksājumu nepaaugstināšanos.

“Rīgas dzīvojamais fonds ir novecojis un vairāk kā puse ēku ir būvētas pirms 1945. gada. Jau šobrīd REA aktīvi strādā pie daudzdzīvokļu ēku atjaunošanas veicināšanas, sniedzot iedzīvotājiem atbalstu visa atjaunošanas procesa laikā. Ilgākā termiņā redzam, ka esošās atbalsta programmas Rīgas vajadzību nodrošināšanai nav pietiekamas; šobrīd nav citu finanšu instrumentu, kas nodrošinātu plaša mēroga, standartizētu un ilgtspējīgu daudzdzīvokļu ēku atjaunošanu. Mūsu skatījumā tieši garantija ikmēnešu maksājumu nepalielināšanai varētu ievērojami veicināt iedzīvotāju interesi par savu īpašumu sakārtošanu. Lai arī ēku atjaunošanas ieguldījumi atmaksājas ilgākā periodā, mūsu uzdevums ir noskaidrot, pie kādiem nosacījumiem šis koncepts ir dzīvotspējīgs,” norādīja REA direktors Jānis Ikaunieks.

“Pašvaldības mērķis ir pakāpeniski nojaukt barjeras ēku atjaunošanas procesā. Lai arī pastāv šķēršļi, sākot no lēmumu pieņemšanas, apzināmies, ka finansējuma pieejamība ir viens no būtiskākajiem faktoriem, kas ietekmē projektu realizācijas daudzumu, ātrumu un nepārtrauktību. REEF ir nepieciešams ne tikai finansējuma piesaistei, bet arī dažādu esošo resursu apkopošanai, projektu standartizācijai, kā arī saprotama un vienkārša pakalpojuma nodrošināšanai tā lietotājam. Augsti novērtējam partneru iesaisti un sadarbību, lai efektīvāk risinātu šo samilzušo problēmu,” uzsvēra Rīgas domes Mājokļu un vides komitejas priekšsēdētāja vietniece Selīna Vancāne.

Koncepta izstrādes laikā plānots apzināt juridiskās, finanšu un tehniskās iespējas Rīgas pašvaldībā, no kurām izvirzīt vismaz trīs alternatīvus biznesa modeļus un veikt to salīdzinājumu, kā arī konceptuāli izstrādāt priekšlikumus Rīgas pašvaldības specifikai pielāgotam un optimālam modelim. Iesaistīto ekspertu tikšanās plānotas regulāri, lai tajās pārrunātu un iepazītos ar būtiskajiem juridiskajiem, tehniskajiem un finanšu priekšnoteikumiem un šķēršļiem REEF modeļa izveides scenārijos.

REEF koncepta izstrāde tiek veikta saskaņā ar Rīgas pilsētas enerģētikas un klimata rīcības plāna 2022.-2030. gadam ieviešanu no Eiropas Savienības instrumenta “Eiropas pilsētu fonds” (European City Facility) projekta “Rīgas energoefektiviātes fonda investīciju koncepta izstrāde” (APS ID 0814).

Informāciju sagatavoja: Jānis Mergups-Kutraitis – Rīgas enerģētikas aģentūras Energoefektivitātes speciālists

Zaļā Josta - Reklāma