Topošie robežsargi, policisti un ugunsdzēsēji pilnveidoja praktiskās iemaņas taktisko uzdevumu izpildē

Šī gada 7. un 8. septembrī Valsts robežsardzes koledžā pulcējās Valsts robežsardzes koledžas, Valsts policijas koledžas un Ugunsdzēsības un civilās aizsardzības koledžas kadeti, lai piedalītos kopīgās taktiskajās mācībās.

“Kopīgo taktisko mācību mērķis bija iepazīstināt koledžu kadetus ar Valsts robežsardzes, Valsts policijas un Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta kompetenci un darba specifiku, veicinot starpinstitucionālo sadarbību dienesta pienākumu izpildē. Mācības norisinājās Valsts robežsardzes koledžas Profesionālās un taktiskās apmācības centra mācību poligonā „Janapole”, kur ir ierīkota mācību robeža. Līdz ar to Valsts robežsardzes koledžas kadetiem bija iespēja attīstīt praktiskās iemaņas Valsts robežsardzei noteikto uzdevumu un funkciju izpildes organizācijā un veikšanā, piesaistot Iekšlietu ministrijas padotības iestādes atbalsta sniegšanai,” skaidro mācību vadītājs, Valsts robežsardzes koledžas Robežsardzes un imigrācijas dienestu priekšmetu katedras docents pulkvežleitnants Roberts Vikainis. 

Pirmajā mācību dienā kadetiem tika ierādītas praktisko uzdevumu vietas un viņi tika sadalīti pa norīkojumu veidiem, kuriem tika deleģēti konkrēti uzdevumi. Līdztekus kadeti tika iepazīstināti ar Valsts robežsardzes, Valsts policijas, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta tehniskajiem līdzekļiem un bruņojumu. 

Atklāšanas uzrunā Valsts robežsardzes koledžas direktors pulkvedis Mariks Petrušins uzsvēra iekšējās drošības nozīmīgumu un Iekšlietu ministrijas padotības iestāžu sadarbības stiprināšanas aktualitāti, novēlot veiksmi dalībniekiem: “Lai izdevusies iecerētā sadarbība!”

Savukārt otrajā mācību dienā kadeti darbojās praktiski mācību poligonā „Janapole”, proti, kopējo norīkojumu sastāvā izspēlēja dažādas situācijas gan uz mācību robežas, gan pierobežas teritorijā. Kadeti pilnveidoja savas praktiskās iemaņas tādu taktisko uzdevumu izpildē, kā personu un transportlīdzekļu pārbaude, komunikācija ar agresīvi noskaņotām un aizturētām personām, procesuālo darbību veikšana notikuma vietā, valsts robežas joslas patrulēšana, pārkāpumu pazīmju atklāšana un likumpārkāpēju aizturēšana, ieroču un speciālo līdzekļu pielietošana, dienesta suņu izmantošana, personu meklēšanas un glābšanas darbu veikšana mežā un uz ūdens. 

Mācību uzdevumu izpildes gaitā koledžu kadeti papildināja prasmes savstarpējās sadarbības un komunikācijas īstenošanas jomā, jo dažādu izspēlēto taktisko mācību uzdevumu izpildes gaitā visu koledžu kadeti darbojās vienā komandā. 

Valsts policijas koledžas direktors Dmitrijs Homenko norāda: “Šīs mācības ļāva kadetiem ne tikai iepazīt citu dienestu darba specifiku un izmantojamo ekipējumu, bet arī veidot attiecības un izprast savstarpējās sadarbības lomu gan ikdienas darbā, gan dažādu problēmjautājumu risināšanā. Mēs ik dienas strādājam plecu pie pleca ar citiem dienestiem, tāpēc ir īpaši svarīgi jau mācību laikā apzināties, ka savstarpējā sadarbība un komunikācija ir kritiski svarīga, lai profesionāli un efektīvi izpildītu uzdevumu. Mācības sniedza jauniešiem priekšstatu, kāds ir lomu sadalījums īstās dzīves situācijās, kā veidot sadarbību un kas būtu jāuzlabo, lai uzdevumu izpilde būtu visefektīvākā un profesionālākā.”

Kopīgās taktiskās mācībās, kas kļuvušas par ikgadēju tradīciju, 2023.gadā notiks Valsts policijas koledžā.

Zaļā Josta - Reklāma