Tiešsaistē aizvadīta starptautiskā zinātniski praktiskā konference

Š.g. 22.oktobrī aizvadīta VIII starptautiskā zinātniski praktiskā konference „Robežu drošība un pārvaldība”. Kopš 2005.gada Valsts robežsardzes koledža regulāri rīko starptautiskās zinātniski praktiskās konferences un no 2010.gada kopā ar sadarbības partneri – Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmiju. Šogad rīkotā konference pirmo reizi notika attālināti, tiešsaitē. Konference e-vidē pulcēja vairāk nekā 50 klausītāju un dalībnieku no 13 iestādēm un 6 valstīm, tai skaitā Valsts robežsardzes koledžas ārvalstu sadarbības partnerus no Igaunijas, Lietuvas, Polijas, un Rumānijas.

Konferences mērķis bija apzināt jaunāko pētījumu rezultātus un apkopot labāko praksi inovatīvu risinājumu izstrādē un ieviešanā robežu drošībā un pārvaldībā.

Konferenci atklāja Valsts robežsardzes koledžas direktors pulkvedis Mariks Petrušins, uzsverot, ka konference dod iespēju apmainīties ar zinātnisko pētījumu rezultātiem, praktiskās pieredzes secinājumiem un inovatīviem risinājumiem robežu drošības jomā gan dažādu valstu augstskolu akadēmiskajam personālam, gan speciālistiem un praktiķiem robežu un imigrācijas kontrolē, pārrobežu noziedzības apkarošanā, valsts robežu aizsardzībā un starptautiskā terorisma apkarošanā. Konferenci atklājot, ar ievadvārdiem uzstājās arī Iekšlietu ministrijas valsts sekretārs Dimitrijs Trofimovs, vēršot uzmanību uz esošajām prioritātēm integrētās robežu pārvaldības jomā, ka jāturpina un jāīsteno kopīgie iekšējās drošības un sadarbības projekti, jāievieš un jāmodernizē tehniskais nodrošinājums robežpārbaužu un robežuzraudzības veikšanai un jānodrošina personāla kvalifikācijas pilnveide. Konferences dalībniekus un klausītājus uzrunāja arī Valsts robežsardzes Eiropas Savienības lietu pārvaldes priekšnieks pulkvedis Andrejs Rogozins un Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas rektore Iveta Mietule, aicinot konferences dalībniekus diskutēt par aktualitātēm, izaicinājumiem, problēmām un risinājumiem  jautājumos, kas skar robežu drošību un pārvaldību.

Konferences laikā tika prezentēti 8 referāti un notika aktīvas paneļdiskusijas, kurās valstu pārstāvji dalījās pieredzē un izteica viedokļus par izaicinājumiem sabiedrības, valsts drošībai un imigrācijai Eiropas Savienībā un pasaulē, par tehnoloģiju un digitalizācijas nepieciešamību tiesībaizsardzības nozarē un izglītībā, kā arī par sadarbības lomu mūsdienu robežu drošībā un pārvaldībā.  

Konferences laikā tika akcentēti jautājumi par imigrācijas izaicinājumiem mūsdienās, atgriešanas pasākumiem, integrēto robežu pārvaldību, sadarbības nozīmi robežu drošībā un pārvaldībā, informācijas tehnoloģiju attīstību un nozīmi robežu drošībā, tiesībsargājošo iestāžu personāla izglītības pilnveidošanas iespējām.

Konferences noslēgumā Valsts robežsardzes koledžas direktors pulkvedis Mariks 

Petrušins izteica pārliecību, ka konferences materiāli būs izmantoti kā zinātniskie avoti personāla apmācības tēmu izklāstos, docētāju  un studējošo tālākajos pētījumos, kā arī neapšaubāmi, praktiskā dienesta un apmācību procesa organizācijas procesos.

Zaļā Josta - Reklāma
Reklāma - Zaļā Josta