Tiesās vecākus par vardarbību pret saviem bērniem

0

Rīgas rajona prokuratūras prokurors tiesai nodevis krimināllietu vecāku apsūdzībā par vardarbību pret saviem bērniem, nodarot fiziskas un psihiskas ciešanas. Vairāku gadu garumā vecāki savus bērnus fiziski iespaidoja un izmantoja bērnu interesēm nepiemērotas audzināšanas metodes.

Saskaņā ar apsūdzību noziedzīgie nodarījumi veikti Rīgā un Ropažos laika posmā no 2013.gada līdz 2018.gadam. Bērni tika sodīti par nepaklausību, nepietiekoši labi sakārtoto māju vai skaļu uzvedību un citiem iemesliem. Par sīkiem nedarbiem vecāki bērnus sita gan ar rokām gan ar pa rokai esošiem priekšmetiem – krāsns kruķi vai slotas kātu. Apzinoties savu darbību prettiesiskumu, vecāki lika bērniem, nepieciešamības gadījumā, sniegt trešajām personām, tostarp valsts un pašvaldības iestādēm, nepatiesu informāciju par traumu gūšanas apstākļiem.

Personas apsūdzētas pēc Krimināllikuma 174. panta otrās daļas.

Lieta nodota izskatīšanai Rīgas rajona tiesai.

Prokuratūra norāda, ka neviena persona netiek uzskatīta par vainīgu, kamēr vaina noziedzīga nodarījuma izdarīšanā netiek konstatēta Kriminālprocesa likumā noteiktajā kārtībā.