Taupības pasākumu ietvaros Rīgas pašvaldība ieekonomējusi gandrīz 1,5 miljonus eiro

Lai strauji pieaugošo energoizmaksu laikā mazinātu elektroenerģijas un siltumenerģijas patēriņu, Rīgas pašvaldība ieviesa dažādus taupības pasākumus pilsētvidē un pašvaldības ēkās. Līdz novembra beigām pašvaldība ir ieekonomējusi vismaz 1 400 000 eiro.

Rīgas pašvaldības aģentūra “Rīgas gaisma”, ievērojot enerģijas taupīšanas pasākumus, kopš jūlija samazinājusi savas izmaksas par 423 859 eiro (vērā ņemts faktiskais Nordpool spot biržas tarifs)Rezultāts ir sasniegts, samazinot apgaismojuma intensitāti, izslēdzot ielu apgaismojumu un fasāžu dekoratīvo apgaismojumu atsevišķās nakts stundās, kā arī nomainot ielu apgaismojuma veidu dažās Rīgas apkaimēs (darbs pie šīs aktivitātes vēl turpinās).

Salīdzinot ar 2021. gadu, enerģijas patēriņš 2022. gada jūlijā samazinājies par 187,5 MWh ,kad pilsētvidē vēlāk ieslēdza un agrāk izslēdza apgaismojumu. 240,1 MWh ieekonomēta augustā, kad pašvaldība sāka testēt rīcības plānā par energotaupību iekļautos pasākumus, 260,2 MWh ietaupījums bija septembrī, kad pakāpeniski bija ieviestas rīcības plānā definētās aktivitātes, 449,2 MWh ietaupītas oktobrī un 460,9 MWh novembrī.

Rīgas pašvaldības izglītības iestādēs rēķini par enerģiju līdz novembra beigām ir samazinājušies par 811 578 eiro. Kopš apkures sezonas sākuma izglītības iestādēs patēriņš samazināts par 4 452 MWh. Kopējais enerģijas patēriņa samazinājums izglītības iestādēs ir 13,3%.

Rīgas domes departamentu ēkās kopējais elektroenerģijas un siltumenerģijas patēriņš pēdējos divos mēnešos samazinājies par 777 MWh, kas veido 173 671 eiro ietaupījumu. 

Samazinātais patēriņš energopārvaldībā iekļautajās ēkās līdzvērtīgs 341,3 tūkst.m3 dabasgāzes, kas novērsusi 654,9 tCO2 emisiju nokļūšanu atmosfērā.  

Informāciju sagatavoja Solvita Brence-Kauste, Rīgas domes Komunikācijas pārvaldes Ārējās komunikācijas nodaļas projektu koordinatore

Zaļā Josta - Reklāma