Svinīgajā sanāksmē pulcējās Valsts robežsardzes koledžas personāls

Par godu Valsts robežsardzes atjaunošanas 31. gadadienai, kas oficiāli noteikta 13. decembrī, 2022. gada 9. decembrī notika svinīgā sanāksme, kas vienotības garā pulcēja Valsts robežsardzes koledžas personālu. 

Svinīgo sanāksmi atklāja Valsts robežsardzes koledžas direktors pulkvedis Mariks Petrušins, atsaucot atmiņā Valsts robežsardzes atjaunošanas notikumu secību: “1991.gadā, kad Latvijas Republika atguva valstisko neatkarību, valsts robežas tika atjaunotas. Latvijas Republikas robežas apsardzības atjaunošana sākās, izveidojot kontrolpunktus uz ceļiem un pārņemot funkcijas no padomju robežapsardzības karaspēka daļām ostās un lidostās. 1991.gada 13.decembris ir juridiskais Robežsardzes atjaunošanas datums. Ar Robežsargu brigādes izveidošanu sākās reāls darbs pie robežas apsardzības sistēmas izveides – robežas iezīmēšana dabā, robežkontroles un robežsargu sadzīves apstākļu nodrošināšanai nepieciešamās materiāli tehniskās bāzes izveide, dienesta nolikumu un reglamentu izstrāde.” 

Savā uzrunā direktors akcentēja koledžas piederību Valsts robežsardzei, proti, koledža ir neatņemama robežsardzes sastāvdaļa, kas sekmīgi pilda uzdotos uzdevumus jau 30 gadus. Pamatojot to ar izpildītajiem uzdevumiem pēdējos mēnešos: Valsts robežsardzes koledžas personāla aktīvu dalību  ES iekšlietu fondu 2014.-2020. gada plānošanas perioda noslēguma un 2021.-2027. gada plānošanas perioda atklāšanas pasākumā “ES ieguldījums Tavā drošībā!”, apmācību kursa īstenošanu BOMCA 10 projekta aktivitātes 2.7.3. “Apmācības un sadarbība kinoloģijas jomā” ietvaros, kā arī sniegto ieguldījumu Ukrainas bojā gājušo policijas darbinieku bērnu nometnes organizēšanā, kas atgādināja bērniem par dzīvi ārpus kara un ļāva vismaz uz laiku atgriezties bērnībā, pavadot laiku drošībā. 

Noslēdzot uzrunu, Valsts robežsardzes koledžas direktors uzsvēra ikviena ieguldījumu kopējo mērķu sasniegšanā un pateicās par paveikto darbu, novēlot drosmi un izturību. Viens no iemesliem sanāksmes rīkošanai bija arī apbalvojumu pasniegšana Valsts robežsardzes koledžas amatpersonām un darbiniekiem par personīgo ieguldījumu, izrādīto centību un iniciatīvu.

Zaļā Josta - Reklāma