Starptautiskā projekta kontrabandas un nelegālās imigrācijas apkarošanas jomā realizācijas gaita

2020.gada 9.jūlijā Valsts robežsardzes koledža noslēdza granta līgumu Nr.1S-232 ar Lietuvas Republikas iekšlietu ministriju par projekta ENI-LLB-2-269 “Robežapsardzības iestāžu kapacitātes stiprināšana pārrobežu kontrabandas un nelegālās imigrācijas apkarošanas jomā, attīstot kinoloģijas dienestus” (turpmāk – Projekts) realizēšanu. Projekta partneri ir Baltkrievijas Republikas Robežapsardzības komiteja un Lietuvas Republikas Valsts robežsardzes dienests. 

Projekta ietvaros paredzēti vairāki pasākumi, kas vērsti uz robežapsardzības iestāžu kinoloģijas jomas attīstību, t.i. apmācību semināri, Valsts robežsardzes koledžas Kinoloģijas dienesta Kinoloģijas centra ēkas jumta un bēniņu renovācija, kā arī speciālā ekipējuma (inventāra) un suņu pārvadāšanai paredzēto mikroautobusu iegāde. Projekta ietvaros jau norisinās vairākas iepirkuma procedūras.

Projekta realizācijas gaitā ir plānots organizēt kopumā 12 apmācību seminārus Latvijā, Lietuvā un Baltkrievijā, kuros piedalīsies projektā iesaistīto iestāžu kinologi, kā arī eksperti no ārvalstīm. 2020.gada 19.-23.oktobrī Valsts robežsardzes koledža organizēja pirmo apmācību tiešsaistes semināru. Šo semināru vadīja kinoloģijas jomas eksperts no Somijas Tero Väänänen, izskatot jautājumus par dienesta suņu uzrādīšanas apmācību metodiku un tehniku. Seminārā piedalījās Latvijas Valsts robežsardzes teritoriālo pārvalžu kinologi, kā arī Lietuvas partnera un Baltkrievijas partnera pārstāvji. Nākamais apmācību seminārs ir plānots februārī un to organizēs Lietuvas partneris.

Projekta kopējā plānotā summa 1 103 026,96 euro, no tiem 992 724,26 euro –  Eiropas Savienības finansējums un 110302,70 euro – nacionālais finansējums.

Zaļā Josta - Reklāma