Sieviete un IKT nozare – stereotipi un realitāte

Tehnoloģiju nozares izaugsmes temps pēdējos 10 gados ir ievērojami lielāks nekā tirgus spēja apmierināt pieprasījumu pēc kvalificētiem informāciju un komunikāciju tehnoloģiju (IKT) speciālistiem. Ņemot vērā, ka šajā nozarē nodarbināto vīriešu īpatsvars ir nesamērīgi liels (79%), valsts un privātajam sektoram ir jāmeklē risinājumi, kā motivēt sievietes izvēlēties veidot karjeru tehnoloģiju nozarē, kur šobrīd sieviešu īpatsvars ir ļoti mazs. Izpratnes trūkums un stereotipi sabiedrībā būtiski ietekmē sieviešu izvēli uzsākt karjeras ceļu šajā nozarē, taču, rosinot aktīvas sarunas un paplašinot iespējas nozarē, mūsu spēkos ir to mainīt. 

Izpratnes trūkums un stereotipi sabiedrībā

Karjeras izvēli, ko vairums cilvēku veic jau vidusskolā vai īsi pēc tās pabeigšanas, spēcīgi ietekmē ne tikai paša intereses, bet arī ārējās vides faktori, tai skaitā sabiedrībā pastāvošie stereotipi par profesijām un to atbilstību dzimumiem. “Starp cilvēkiem, kas darbojas tehnoloģiju vidē, stereotipi par dzimumiem piemērotām lomām, ir daudz mazāk sastopami. Ikdienā saskaroties ar informācijas tehnoloģiju (IT) jomas realitāti, viņi saprot, ka šī joma nav dzimumsensitīva un sievietēm nav nekādu šķēršļu tajā strādāt. Turpretim sabiedrībā, kā liecina jaunākie pētījumi, šie stereotipi pastāv. Piemēram, lielākā sabiedrības daļa uzskata, ka telefonu labāk var salabot vīrietis nevis sieviete,“ norāda Anna Andersone, biedrības “Riga Techgirls” vadītāja un konferences “Women in Tech” līdzautore.

Anna savā pieredzē novērojusi, ka tad, kad vecāki vai skolotāji dod padomus meitenēm par to, kādu karjeru labāk izvēlēties, stereotipu un izpratnes trūkuma dēļ reti kurš no viņiem iesaka tehnoloģiju nozari. ‘’Tā ir lielākā problēma, kāpēc skolnieces daudz retāk izskata iespēju savu nākotni saistīt ar tehnoloģijām. Kamēr puišiem IT nozare ir viena no prioritātēm, tikmēr meitenēm dominējošās ir citas nozares,” uzsver Andersone, skaidrojot, ka “arī medijos un konferencēs visbiežāk ar tehnoloģijām saistītos jautājumos parādās vīrieši. Tādējādi vēl vairāk tiek stiprināti sabiedrības stereotipi par dzimumiem piemērotām lomām.”

Kā liecina nesen veiktais domnīcas “Providus” pētījums, lielākoties sabiedrībai darbs tehnoloģiju nozarē asociējas ar programmēšanu. Tomēr svarīgi ir radīt izpratni, ka tas aptver dažādus virzienus, piemēram, datorgrafiku, IT sistēmas analīzi, tīmekļa dizainu, IT projektu vadību. “Daudzi no filmām un masu medijiem guvuši priekšstatu, ka darbs ar tehnoloģijām ir sēdēšana tumšā pagrabā pie datora visu dienu. Ja es caur šādu prizmu skatītos uz savu meitu nākotni, tad es noteikti nenovēlētu viņām karjeru šajā nozarē. Izglītojoties un izzinot, kāds patiesībā ir darbs ar tehnoloģijām, mēs varam ieraudzīt, ka tas ir vienlīdz interesants abiem dzimumiem,” uzskata Anna Andersone.

Jāveicina izpratne sabiedrībā un uzņēmumos

Lai kliedētu stereotipus un veicinātu sabiedrības izpratni par darbu tehnoloģiju jomā, ir jāiesaistās gan valsts institūcijām, gan privātajam sektoram. Karjeras izvēli nereti jau sāk apspriest bērnudārzā vai pirmajās klasītēs. Anna Andersone uzsver: “Ne tikai vecāki, bet arī skolotāji ir tie, kas var veicināt ieinteresētību un iedrošināt vairāk meiteņu apsvērt iespēju karjeru veidot IKT jomā. Attiecīgi valstiskā līmenī būtu nepieciešams izglītot un veicināt arī skolotāju zināšanas par šo jomu.”

Arī tehnoloģiju uzņēmums Huawei velta šim jautājumam lielu uzmanību un aktīvi strādā pie tā, lai veicinātu dzimuma vienlīdzību savā uzņēmumā un sabiedrībā kopumā. “Dzimumu nevienlīdzības novēršana tehnoloģiju nozarē ir viena no mūsu prioritātēm. Daudzveidība ir viena no mūsu korporatīvās kultūras galvenajām vērtībām. Lai notiktu pārmaiņas, visai sabiedrībai tās ir jāpieņem un tām ir jānotic. Mūsu darbinieki – sievietes, vīrieši, vadītāji, darbinieki – vēlas, lai šīs pārmaiņas notiktu, un strādājam pie tā, lai veicinātu sieviešu nodarbinātību visos līmeņos un departamentos,” uzsver Inese Šuļžanoka, Huawei Technologies Latvia Komunikācijas vadītāja. Lai veicinātu sabiedrības izpratni un sieviešu interesi par tehnoloģiju nozari, Huawei šogad aizsāka kampaņu #Huawei4Her. Kampaņas ietvaros tiek veidots konferenču cikls “Sievietes digitālajā laikmetā”, kā arī sniegts atbalsts dažādām organizācijām visā pasaulē, kas palīdz meitenēm un sievietēm apgūt nepieciešamās prasmes, lai uzsāktu karjeru tehnoloģiju jomā.

Sievietēm, kas vēlas iegūt zināšanas par tehnoloģiju nozari, Latvijā jau šobrīd ir izveidota atbalsta komanda – biedrība “Riga Techgirls”. Biedrības vadītāja uzsver: “Mēs cenšamies rādīt šos labos piemērus – sievietes, kas strādā tehnoloģiju jomā un ir sasniegušas labas darba pozīcijas. Tādējādi mēs vēlamies iedrošināt citas sievietes un meitenes pamanīt to, ka arī viņas to var. Tāpat jau otro gadu norisinās konference “Women in Tech”, izceļot sievietes, kas ir līderes tehnoloģiju nozarē. Daloties ar savu redzējumu, viņas iedvesmo arī pārējās,” skaidro Anna Andersone. 

Zaļā Josta - Reklāma