SIA “Rīgas meži” ievēlēta padome; galvenie uzdevumi – kontroles sistēmas stiprināšana, stratēģijas izstrāde un jaunas valdes veidošana

Turpinot uzlabot korporatīvo pārvaldību pašvaldības kapitālsabiedrībās, no 1. septembra SIA “Rīgas meži” darbu sāks padome – pārraudzības institūcija, kas pārstāv dalībnieka intereses sapulču starplaikā un uzrauga valdes darbību.

Jaunās padomes svarīgākie uzdevumi – stiprināt uzņēmuma kontroles sistēmu, aktualizēt vidēja termiņa stratēģiju un konkursa kārtībā atrast labākos kandidātus “Rīgas mežu” valdei,” norāda Rīgas pilsētas izpilddirektors Jānis Lange. “Būtiski, ka visi SIA “Rīgas meži” padomes locekļi atbilst neatkarīga padomes locekļa statusam, ievērojot Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumu, kas nodrošinās profesionālu un objektīvu padomes darbu, veicinot uzņēmuma vērtības ilgtermiņa pieaugumu un darbības efektivitāti.”

Publiskas kandidātu pieteikšanās procedūras laikā pieteikumi tika saņemti no 42 kandidātiem un nominācijas komisija kandidātu novērtēšanu veica trīs kārtās, tai skaitā piesaistot personāla atlases konsultantu. Atlases procesa rezultātā kapitāla daļu turētāja pārstāvim tika izvirzīti un padomes locekļu amatos ievēlēti trīs par labākajiem atzītie kandidāti.

Padomes locekļa amatā ar kompetenci bioekonomikas un zemes resursu ilgtspējīgas pārvaldības jomā ievēlēts Toms Auškāps, kurš Rīgas Ekonomikas augstskolā un Latvijas Universitātē ieguvis maģistra grādu uzņēmējdarbības vadībā un vadībzinātnē, kā arī ir AS “Balticovo” valdes loceklis.

Padomes locekļa amatā ar kompetenci finanšu jautājumu un audita jomā, risku vadības un iekšējās kontroles sistēmas jomā ievēlēts Viktors Troicins, kurš Rīgas Aviācijas universitātē ieguvis bakalaura grādu ekonomikā un Rīgas Ekonomikas augstskolā – maģistra grādu uzņēmējdarbības vadībā. V. Troicins bijis SIA “Maxima Latvija” valdes loceklis, un patlaban ir OU “Tonybet” valdes priekšsēdētāja vietnieks.

Padomes locekļa amatā ar kompetenci stratēģiju izstrādes un ieviešanas jomā un korporatīvas pārvaldības un pārmaiņu vadības jomā ievēlēts Aigars Ģērmanis, kurš Latvijas Universitātē ieguvis maģistra grādu vadībzinātnē, kā arī ir AS “Augstsprieguma tīkls” padomes loceklis.

Viens no prioritārajiem jaunievēlētās padomes uzdevumiem būs SIA “Rīgas meži” valdes locekļu nominēšanas procesa organizēšana atbilstoši korporatīvās pārvaldības labās prakses principiem, lai atklātas un godīgas procedūras rezultātā atlasītu profesionālus un kompetentus valdes locekļus.

“Rīgas mežu” 2021. gada pirmā pusgada finanšu pārskats liecina, ka ir būtiski uzlaboti uzņēmuma finanšu darbības rādītāji. Proti, šajā laikā uzņēmuma apgrozījums bija 9,07 miljoni eiro un peļņa 847 tūkstoši eiro (pērn attiecīgi: 9,83 miljoni eiro un 577 tūkstoši eiro).  Rūpīgi sekojot līdzi tirgū notiekošajam un pilnveidojot izsoļu noteikumus, panākts uzņēmuma vēsturē vēl nebijis rezultāts – 2021. gada sešos mēnešos pārdoto apaļkoku vidējā cena ir par 25% lielāka nekā pērn. Tāpat arī pārdoto zāģmateriālu vidējā cena, salīdzinoši ar iepriekšējo gadu, ir palielinājusies par 36%. Galvaspilsētas kapitālsabiedrības jaunie finanšu rādītāji apliecina, ka ir attaisnojies pašvaldības vadības lēmums sākt pārmaiņas šajā pašvaldības uzņēmumā – tā uzsver Rīgas domes priekšsēdētājs Mārtiņš Staķis.

Rīgas domes Mājokļu un vides komiteja definējusi jaunu “Rīgas mežu” stratēģisko mērķi. Tas paredz ilgtspējīgi apsaimniekot pašvaldības īpašumā esošās dabas teritorijas, lai panāktu bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu un pieaugumu, oglekļa piesaisti un uzkrāšanu, ekonomiskās un sociālās vērtības pieaugumu, kā arī nodrošināt pašvaldības dārzu, parku, skvēru un citu pilsētvides objektu apsaimniekošanu, lai vairotu to pieejamību, dabas un kultūrvēsturiskās vērtības un iedzīvotāju labbūtību.

Kā vēstīts, pamatojoties uz trauksmes cēlāja ziņojumu, 2021. gada martā no amata tika atbrīvoti divi SIA “Rīgas meži” valdes locekļi. Viens no būtiskākajiem kapitālsabiedrības vadības pašreizējiem uzdevumiem ir finanšu rādītāju uzlabošana.

Informāciju sagatavoja: Rīgas domes Komunikācijas pārvaldes projektu koordinators Mārtiņš Vilemsons

Zaļā Josta - Reklāma