Sakarā ar izmaiņām Dabas resursu nodokļa likumā no 1. janvāra pieaugs maksa par nešķiroto sadzīves atkritumu apsaimniekošanu

Saskaņā ar 2020. gada 23. novembrī Saeimas atbalstītajiem grozījumiem Dabas resursu nodokļa likumā, turpmākajos gados pakāpeniski pieaugs dabas resursu nodokļa likme. Tās paaugstināšanās ietekmēs arī maksu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu iedzīvotājiem un uzņēmumiem. Pirmās izmaiņas stāsies spēkā no 2021. gada 1. janvāra.

Vides un reģionālās aizsardzības ministrija nodokļa paaugstināšanu pamato ar to, ka augstāka cena par sadzīves atkritumu nodošanu noglabāšanai poligonos vairāk pievērsīs iedzīvotājus atkritumu šķirošanai un veicinās lielāku sašķiroto atkritumu nodošanu un otrreizēju pārstrādi.

Rīgas domes Mājokļu un vides komitejas priekšsēdētājs Edmunds Cepurītis: “Nešķiroto sadzīves atkritumu nodošanas izmaksu palielinājums ir vēl viens iemesls pašvaldībai beidzot nodrošināt ērtas atkritumu šķirošanas iespējas. Atsevišķi nodalot plastmasu, papīru, stiklu un bioloģiskos atkritumus, varam samazināt izdevumus un risināt vides problēmas. Tāpat jau meklējam veidus, kā pašvaldības iestādēs samazināt atkritumu rašanos un šādi rādīt piemēru sabiedrībai.”

Paredzēts, ka no šobrīd esošajiem 50 eiro par tonnu, 2021. gadā dabas resursu nodokļa likme par vienas tonnas sadzīves atkritumu noglabāšanu poligonā būs 65 eiro, 2022. gadā – 80 eiro, bet no 2023. gada 1. janvāra – 95 eiro par tonnu.

Poligona “Getliņi” pamatizmaksa par vienas tonnas sadzīves atkritumu apglabāšanu paliks nemainīgas, taču dabas resursu nodokļa likmes pieauguma dēļ kopējais tarifs (ar dabas resursu nodokli) ar katru gadu pieaugs proporcionāli likmes pieaugumam. No 2021. gada 1. janvāra kopējais tarifs par sadzīves atkritumu apglabāšanu būs 66.55 eiro bez PVN pašreizējo 60.81 eiro par tonnu vietā.

Dabas resursu nodokļa paaugstināšana ietekmēs arī maksu par sadzīves atkritumu izvešanu iedzīvotājiem, un tā no 1. janvāra Rīgas atkritumu apsaimniekošanas zonās būs šāda:

  • 1. zona, kuru apsaimnieko SIA “Clean R” – 13,87 eiro bez PVN  (16,78 eiro ar PVN) par 1 m3;
  • 2. zona, kuru apsaimnieko SIA “Clean R”– 14,11 eiro bez PVN (17,07 eiro ar PVN) par 1 m3;
  • 3. zona, kuru apsaimnieko PS “Lautus vide” – 10,51 eiro bez PVN (12,72 eiro ar PVN) par 1 m3;
  • 4. zona, kuru apsaimnieko SIA “Eco Baltia vide” – 14,24 eiro bez PVN (17,23 eiro ar PVN) par 1 m3.

Informāciju sagatavoja: Inga Gulbe, RD Mājokļu un vides departamenta direktora biroja vadītāja

Zaļā Josta - Reklāma