Roche Latvija nodibinājusi Roche Inovāciju inkubatoru

0

Veselības aprūpes risinājumu kompānijaRoche Latvija ir nodibinājusi Roche Inovāciju inkubatoruun šonedēļ ir izsludināts pirmais projektu konkurss, kas vērsts uz plaušu vēža morfoloģijas materiāla apstrādes un analīzes ar mākslīgo intelektuattīstīšanu. 

Roche Inovāciju inkubatoramērķis ir veicināt un atbalstīt jaunu un inovatīvu ideju izstrādi, kā arī pētniecību noteiktās veselības aprūpes jomās un produktu vai pakalpojumu radīšanu. Inkubators darbosies kā pastāvīga jauno ideju platforma, kuras ietvaros atbilstoši izsludinātajiem uzsaukumiem būs iespējams saņemt Roche Latvijaatbalstu inovatīvā risinājuma idejas izstrādei. Ja ideja ir stadijā, kur nepieciešams turpināt tās izstrādes darbu, pētniecību un attīstīšanu, atbalsta saņēmējs pretendēs uz praktisku un konsultatīvu Roche Latvijapalīdzību, piemēram, biroja telpu nodrošināšana, aprīkojuma pieejamība, speciālistu konsultācijas un cits tamlīdzīgs atbalsts. Atbilstoši Inovāciju inkubatora darbības principiem, maksimālais idejas detalizācijas izstrādes periods ir 3 mēneši no sadarbības līguma parakstīšanas brīža. Pēc 3 mēnešiem projektu vērtēšanas komisija izvērtēs sasniegto un lems par turpmāko sadarbību. Ja idejas izstrādes posmā tiks pierādīts, ka ideja ir pārvēršama produktā vai pakalpojumā un tās attīstības turpināšanai un/vai laišanai tirgū ir nepieciešams finansiāls vai cita veida atbalsts, sadarbības līguma termiņš var tikt pagarināts, kā arī Roche Latvijavar noslēgt līgumu par finansējuma nodrošināšanu idejas turpmākai īstenošanai.

Rocheir kompānija, kuras attīstības dzinējspēks ir inovācijas, kas tiek radītas ar mērķi palīdzēt pacientiem visā pasaulē. “Mums ir milzīgs gandarījums, ka esam izsludinājuši pirmo projektu konkursu tieši plaušu vēža aprūpes jomā, jo šim audzējam inovācijas medicīnā šobrīd piedāvā līdz šim nebijušas diagnostikas, ārstēšanas un datu servisa iespējas,” saka Roche Latvijadirektors Rauls Vēliņš. PirmāRoche Inovāciju inkubatoraprojektu konkursa ietvaros tiek sagaidīts, ka, balstoties uz mākslīgā intelekta sniegtajām iespējām tiktu izstrādāts produkts (biomarķieris un/vai programma), kas, analizējot plaušu vēža morfoloģiju, spēj prognozēt un rekomendēt ārstēšanu pacientiem ar plaušu vēzi progresējošās stadijās.

Ar Roche Inovāciju inkubatoranolikumu un projektu konkursa uzsaukumu interesenti aicināti iepazīties Roche Latvijamājaslapāhttps://www.roche.lv/lv/izgl_t_ba/Roche_Inovaciju_inkubators.html. Termiņš ideju pieteikšanai pirmajā projektu konkursā ir 2020. gada 4. septembris. Saziņai par projektu konkursu aicinām izmantot e-pastu: latvia.incubator@roche.com .