Roche 11. reizi atzīta par visilgtspējīgāko veselības aprūpes kompāniju Dow Jones Ilgtspējas indeksā

Veselības aprūpes risinājumu kompānija Roche atzīta par ilgtspējīgāko kompāniju Dow Jones Ilgtspējas indeksa (DJSI) Farmācijas indeksā. Šis vērtējums veidojas, balstoties uz padziļinātu ekonomisko, sociālo un vides rādītāju analīzi. DJSI indeksi kalpo par vienu no kritērijiem investoriem, kuri iekļauj savos portfeļos ilgtspējas faktorus. 

Roche ir saglabājusi savas līderpozīcijas, pateicoties tās ilgtspējas stratēģijai, kas ir pilnībā integrēta uzņēmuma biznesā un kultūrā. 

“Mēs lepojamies, ka mūsu centieni atkal tikuši atzinīgi novērtēti,” saka Roche izpilddirektors Severins Švans (Severin Schwan). “Mēs kompānijā Roche zinām, ka ilgtspējību un izaugsmi veido sadarbība ar plašu ieinteresēto pušu loku. Īpaši COVID-19 pandēmija ir palielinājusi nepieciešamību sadarboties publiskajam un privātajam sektoram visā pasaulē. Šajos bezprecedenta laikos mēs vairāk nekā jebkad esam apņēmušies cieši sadarboties ar visiem pasaules mēroga veselības aprūpes jomas dalībniekiem, lai medikamenti un diagnostika būtu pieejami cilvēkiem, kuriem tie ir nepieciešami.”

Roche ir līderpozīcijās cīņā pret COVID-19 ar augošo diagnostikas risinājumu portfeli, jaunu zāļu izstrādi un vairākām partnerībām nozarē. Vienlaikus Roche turpina nodrošināt zāles un diagnostiku pacientiem ar plašu citu slimību spektru un sadarbojas ar veselības aprūpes pakalpojumu sniedzējiem, laboratorijām, valsts iestādēm un organizācijām, lai palīdzētu nodrošināt, ka šajos izaicinošajos laikos pacienti turpina saņemt nepieciešamos testus, ārstēšanu un aprūpi.

“Esam priecīgi un lepni būt daļai no starptautiskā Roche. Arī Latvijā Roche Latvija darbojas, ievērojot tos pašus standartus un mērķus, lai sabiedrībai un valstij sniegtu labākos iespējamos veselības aprūpes risinājumus, “ saka Roche Latvija direktors Rauls Vēliņš.  

Ilgtspēja kompānijā Roche

Vairāk nekā 120 gadus ilgtspēja ir bijusi Roche biznesa neatņemama sastāvdaļa. Tās pārvaldīšanā Roche izmanto holistisku pieeju – papildus produktu pieejamības uzlabošanai,  kompānijas stratēģija ir vērsta arī uz to, lai sasniegtu nepārtrauktu progresu tādās jomās kā sociālā atbildība, vides aizsardzība, piegādes ķēdes ilgtspēja, cilvēku piesaiste un noturēšana. 

Vislielākais ieguldījums, ko Roche sniedz sabiedrībai, ir veselības aprūpes uzlabošana. Kompānija to pilnveido, izstrādājot vislabākos diagnostikas testus un zāles, kas spēj apmierināt pasaules aktuālākās vajadzības medicīnā. 

Roche apzinās, ka nespēj to izdarīt viena pati. Kompānija zina, ka atslēga ilgtspējībai un izaugsmei ir sadarbībā ar plašu ieinteresēto pušu loku un dalība atklātā un konstruktīvā dialogā. 

Piemēri mūsu darbībai ilgtspējas jomā ir atrodami šeit: www.roche.com/sustainability

Zaļā Josta - Reklāma