Rīgas sociālās aprūpes centros pārtraukta apmeklētāju pieņemšana

Rīgas pašvaldības trīs sociālās aprūpes centros “Mezčiems”, “Gaiļezers” un ‘Stella maris” epidemioloģiskās drošības uzturēšanai, kā arī ņemot vērā to, ka riska grupā ir tieši vecāka gada gājuma cilvēki, no 19. oktobra apturēti piederīgo apmeklējumi, informē Rīgas domes Labklājības departaments.

Tuvinieki aicināti sazināties telefoniski vai interneta vietnēs, vajadzības gadījumā sociālā darba speciālisti palīdzēs senioriem izmantot viedierīces. Pienesumus saviem piederīgajiem var atstāt pie dežuranta vai apsarga, norādot klienta vārdu, uzvārdu, istabas numuru. Neskaidrību gadījumā var zvanīt aprūpes centru sociālā darba speciālistiem.

Rīgas Sociālais dienests turpina sniegt klātienes pakalpojumus TIKAI pēc iepriekšēja pieraksta. Lai mazinātu Covid-19 infekcijas izplatības riskus, ierodoties uz pieņemšanu sociālajā dienestā, obligāti jālieto mutes un deguna aizsegs. Ņemot vērā epidemioloģisko situāciju valstī un rūpējoties par klientu un darbinieku veselību un drošību, aicinām iesniegumus un dokumentus iesniegt attālināti:

•        iesniegumu, kas uzrakstīts latviešu valodā un ir personas pašrocīgi parakstīts, ievietot dokumentu kastē, kas atrodas pie katras no 14 Rīgas Sociālā dienesta klientu pieņemšanas vietām Rīgā;

•        parakstot ar drošu elektronisko parakstu, iesniegumu var iesniegt [email protected];

•        izmantojot e-pakalpojumu “Iesniegums iestādei” portālā www.latvija.lv.

Iesniegumā personai obligāti jānorāda vārds un uzvārds, personas kods, adrese, tālrunis, un jānorāda konta numurs, uz kuru pārskaitīt pabalstu.

Rīgas Sociālā dienesta darba laiks: pirmdienās no plkst. 9.00 – 17.00, otrdienās, trešdienās un ceturtdienās no plkst. 9.00 – 16.00, piektdienās no plkst. 9.00 – 12.00.

Rīgas Sociālā dienesta dienas un kopienas centrus var apmeklēt TIKAI pēc iepriekšēja pieraksta. Šonedēļ turpinās dienas centros aizsāktā radošā iniciatīva “Radi prieku un vairo drošību”, kuras mērķis ir uzšūt sejas aizsargmasku, piedalīties nodarbībā klātienē var tikai pēc tam, kad iepriekš ir sazvanīts sava rajona dienas centrs.

Aprūpes mājās pakalpojums tiks nodrošināts arī turpmāk, stingri ievērojot noteiktos drošības pasākumus un higiēnas prasības. Ja aprūpējamā ģimenes locekļi ir bijuši “Covid-19” skartajās valstīs vai atrodas karantīnā (vai karantīnā atrodas kāds ģimenes loceklis) nekavējoties sazināties ar pakalpojuma sniedzējiem (tālrunis uzrādīts līgumā). Rīgas Sociālā dienesta informatīvais tālrunis67105048.

Zupas virtuves un siltā ēdiena izsniegšanas vietas Rīgā turpina darbu kā līdz šim, ievērojot visas higiēnas un drošības prasības. Ēdiens tiks izsniegts ņemšanai līdzi TIKAI savos traukos!

Astoņas Rīgas pašvaldības līdzfinansētās patversmes jaunus klientus uzņem tikai tad, kad ir veikts Covid-19 tests. Darbs tiek nodrošināts pastiprinātas drošības apstākļos, ievērojot stingras higiēnas normas gan klientiem, gan darbiniekiem.

Trīs Rīgas pašvaldības krīzes centri un īslaicīgās uzturēšanās mītne turpina darbu, ņemot vērā epidemioloģisko situāciju valstī un rūpējoties par klientu un darbinieku veselību, ievērojot visus drošības un piesardzības pasākumus vīrusa izplatības ierobežošanai.

Labklājības departaments iespēju robežās organizē darbu tā, lai maksimāli ierobežotu klientu plūsmu, kā arī atbalstot tos darbiniekus, kuriem ir bērni skolas un pirmsskolas vecumā.

Brīvprātīgo darbu koordināciju Rīgā nodrošinās Latvijas Sarkanais Krusts un Latvijas Samariešu apvienība, kuri ir ilggadēji Labklājības departamenta sadarbības partneri ar starptautisku pieredzi brīvprātīgā darba koordinēšanā. Gan tos cilvēkus, kam nepieciešama palīdzība, gan brīvprātīgos, aicinām sazināties ar Latvijas Sarkano Krustu pa tālruni: 67336651, Latvijas Samariešu apvienība: 26602002 vai diennakts tālruni 8898.

Abas organizāciju brīvprātīgajiem var uzticēties, jo pirms tam jau ar koordinatoru būs pārrunāts palīdzības veids.  Aicinām neizpaust svešiniekiem ne savas dzīvesvietas adresi, ne personas datus. Ja nepazīstams cilvēks jums klātienē vai telefoniski piedāvā kaut ko iegādāties, aicinām nedarīt to! Labāk pārrunājiet radušos situāciju ar saviem tuviniekiem pirms kādu darbību veikšanas. Nelaidiet savā dzīvoklī nepiederošas personas, nekādā gadījumā neveiciet skaidras naudas darījumus un pārskaitījumus svešiniekiem.

Lūdzam ievērot visus drošības pasākumus! Sev neskaidro informāciju var uzzināt, zvanot pa bezmaksas informatīvo tālruni 80005055, ārpus darba laika darbojas balss pastkastīte. Plašāka informācija RD Labklājības departamenta mājas lapā: ld.riga.lv pirmajā lapā sadaļā Aktualitātes sociālajā jomā saistībā ar Covid-19.

Zaļā Josta - Reklāma