Rīgas Porcelāna muzejā atklās izstādi “Mirdza Jurča” nomuzeja krājuma

Rīgas Porcelāna muzejā no 10. februāra līdz 9. aprīlim būs skatāma Rīgas Porcelāna muzeja krājuma izstāde, kas veltīta  Mirdzas Jurčas (1921-2001) daiļradei.

Rīgas pašvaldības kultūras iestāžu apvienības Rīgas Porcelāna muzejs katru gadu pievērš padziļinātu uzmanību kādai porcelāna mākslā un rūpniecībā būtiskai personībai vai parādībai. Veidojot krājuma izstādes, ir iespējams parādīt publiski muzeja krājuma citkārt neeksponētās daļas, kā arī piedāvāt interesentiem iepazīties ar kādu mākslinieku vai mākslas parādību daudz pamatīgāk.

2023. gadā Rīgas Porcelāna muzeja krājuma izstāde ir veltīta māksliniecei Mirdzai Jurčai (dz. Janužai). Dzimusi 1921. gadā; viņas radošais mūžs saistās gan ar A/S “M. S. Kuzņecovs” Porcelāna, fajansa un māla izstrādājumu fabriku 20. gs. 30. gados undarbu Rīgas Keramikas fabrikā kara laikā 20. gs. 40. gados, gan ar mākslinieces štata vietu Rīgas Porcelāna un fajansa pēckara gados, jau padomju okupācijas laikā. Līdz 20. gs. 70. gadiem Mirdza Jurčair radījusi neskaitāmus apgleznojumus un dekora dizaina paraugus masveida ražošanai gan fajansā, gan porcelānā. Vienlīdz veikli viņa prata radīt rotājumus autoritārai un totalitārai iekārtai raksturīgajā “tautiskajā stilā” kā arī vēlāk – modernisma laikmetu raksturojošuslakoniskus risinājumus. Līdzās šķīvju, krūžu, krūku, servīžu un citu priekšmetu grafiskajam noformējumam, Mirdza Jurča ir radījusi arī vairākas trauku formas, īpaši mākslinieciski izteiksmīgas – fajansā.

Muzeja pamata ekspozīcijā ikdienā ir apskatāmas sešas priekšmetu grupas, kuru dekoru autore ir Mirdza Jurča. Savukārt, krājuma izstādes mērķis ir izcelt konkrēto autori ārpus kopējā plūduma un akcentēt viņas unikālo rokrakstu. Izstādē Rīgas Porcelāna muzejā tiks eksponēti ap sešdesmit priekšmetiem un priekšmetu grupām, kuru formas vai dekora autore ir Mirdza Jurča. Daudzas no tām publiski tiks izrādītas pirmo reizi. Vairākas būs negaidīts un patīkams pārsteigums porcelāna mākslas interesentiem un mīļotājiem. Līdzās Mirdzai Jurčai, izstādē izskanēs arī citu autoru vārdi, piemēram: Jēkabs Bīne, Anatolijs Travņikovs, Anastasija Zumente, Levons Agadžanjans, Taisija Poluikēviča, Aina Mellupe, Ilga Vanaga, Ēriks Ellers un Valdis de Būrs, tā kā šo autoru rūpnieciskajām formām māksliniece ir devusi savu redzējumu noformējuma risinājumam.

Zaļā Josta - Reklāma