“Rīgas pieminekļu aģentūras” direktoram virza Gunāru Nāgelu

Noslēdzies Rīgas pašvaldības aģentūras “Rīgas pieminekļu aģentūra” direktora amata kandidātu novērtēšanas process un par pamērotāko amatam atzīts Gunārs Nāgels.

Pieteikšanās atklātajā konkursā uz “Rīgas pieminekļu aģentūras” direktora amatu tika izsludināta šā gada 27.janvārī, nosakot, ka pieteikšanās termiņš ir 14.februāris. Tā kā līdz 12.februārim bija saņemts tikai viens amata kandidāta pieteikums, komisija lēma pagarināt pieteikšanās termiņu līdz 28.februārim. Šajā laikā dalībai konkursā tika saņemti pieci pieteikumi.

Atbilstoši atklātā konkursa nolikumam, konkurss notika divās kārtās. Uz intervijām un redzējuma par aģentūras galvenajiem nākotnes izaicinājumiem un direktora lomu prezentāciju tika aicināti visi pieteikušies kandidāti.

Izvērtējot iesniegtos pieteikumus un kandidātu atbilstību izvirzītajām prasībām,  noklausoties prezentācijas un kandidātu atbildes uz komisijas locekļu jautājumiem, komisija par piemērotāko direktora amatam atzina G. Nāgelu.

G. Nāgelam ir doktora zinātniskais grāds matemātikā un maģistra grāds lietišķajā valodniecībā. No 2014.gada līdz 2019.gadam G. Nāgels bijis Latvijas Okupācijas muzeja direktora amatā. Agrākā pieredze saistīta gan ar darbības, gan finanšu plānošanu. G. Nāgels strādājis gan kā docents Melburnas Universitātes Matemātikas departamentā Austrālijā, gan darbojies informātikas jomā Vācijā, kā arī bijis palīgviceprezidents Rijādas bankā Saūda Arābijā.

Jautājumu par Nāgela apstiprināšanu amatā vēl skatīs Rīgas domes Pilsētas attīstības komitejas sēdē, un pēc tam Rīgas domes sēdē.

“Rīgas pieminekļu aģentūras” galvenais uzdevums ir koordinēt, plānot, vadīt un īstenot darbus, kas saistīti ar pieminekļu uzskaiti, uzturēšanu un atjaunošanu. Īpaši kā valstiski un kultūrvēsturiski nozīmīgi pieminekļi aģentūras darbībā ir noteikti Brīvības piemineklis un Rīgas Brāļu kapi.