Rīgas pašvaldības iestādes veic izmaiņas jauno prasību ievērošanai

Rīgas pašvaldības iestādes un uzņēmumi ir gatavi Ministru kabineta noteikto stingro Covid-19 ierobežojumu ieviešanai un to ievērošanas kontrolei.

Sabiedriskais transports

Saskaņā ar Ministru kabineta lēmumu sabiedriskajā transportā tiek atceltas visas Rīgas pašvaldības piešķirtās atlaides braukšanas biļešu iegādei visām pasažieru kategorijām. Pašvaldības uzņēmums “Rīgas satiksme” sācis pakāpenisku atlaides atcelšanu un visiem pasažieriem no 21. oktobra jāiegādājas biļetes par pilnu cenu. Atlaižu atcelšana notiks automātiski un pasažieri varēs izmantot jau esošos e-talonus (Rīdzinieka kartes, Skolēna e kartes, personalizētos un nepersonalizētos e-talonus), tajos ielādējot biļetes par pilnu cenu.

Personas ar I vai II invaliditātes grupu; personas līdz 18 gadu vecumam ar invaliditāti; personas, kas pavada personu ar I invaliditātes grupu, vai personu līdz 18 gadu vecumam ar invaliditāti, neatkarīgi no tā, vai ir vakcinētas vai nav, varēs turpināt sabiedrisko transportu izmantot kā līdz šim.

Pasažieriem, kuri norēķiniem sabiedriskajā transportā izmanto biļetes par pilnu cenu, nekas nemainās. Tāpat kā līdz šim, varēs izmantot gan braucienu biļetes, gan mēnešbiļetes, gan citus biļešu veidus par pilnu cenu.

Biļešu iegādei pasažieri var izmantot jau esošos e-talonus – personalizētos, nepersonalizētos, Rīdzinieka kartes un Skolēna e kartes. Biļešu tirdzniecības vietas skatīt šeit: https://www.rigassatiksme.lv/lv/biletes/bilesu-tirdzniecibas-vietas/tirdzniecibas-vietas/

Saziņai ar “Rīgas satiksmi” aicinām izmantot informatīvo tālruni 20361862, vai arī sūtiet e-pastu uz [email protected] Tāpat ar uzņēmumu var sazināties izmatojot mājas lapā www.rigassatiksme.lv esošo sadaļu “Sazinies ar mums”, kurā ikviens elektroniski var iesniegt savu pieteikumu.

Ievērojot mājsēdes nosacījumus, sabiedriskā transporta kustība tiks pārtraukta pakāpeniski, plānojot, ka, no galapunkta pēdējie reisi varētu izbraukt līdz aptuveni plkst. 21.00.

“Rīgas satiksme”, tāpat kā līdz šim, turpinās sekot līdzi salona piepildījumam, lai tas nepārsniedz  noteikto, kā arī atbilstoši prasībai atsāk sēdvietu marķēšanu.

Izglītība, kultūra un sports

Rīgas pašvaldības bērnudārzi pakalpojumu nodrošinās klātienē, nepieciešamības gadījumā elastīgi pārkārtojot darba laiku un organizējot darbu dežūrrežīmā. Pašvaldība aicina vecākus bērnu uz pirmsskolu nevest, ja ir iespēja mazuli pieskatīt mājās.

Skolas ir gatavas darbam attālināti, nodrošinot izglītības procesu, kā arī pārtikas paku izsniegšanai pēc attālināto mācību atsākšanās. Tuvākajā laikā Izglītības, kultūras un sporta departaments (IKSD) aicinās skolas apzināt situāciju skolēnu ģimenēs saistībā ar tehnoloģiju nodrošinājumu un nepieciešamības gadījumā audzēkņiem piešķirs viedierīces, līdzīgi kā tas bija pērn.

Interešu izglītības iestādes un profesionālās ievirzes mūzikas, mākslas un sporta skolās izglītības process tiks nodrošināts attālināti.

Lai nodrošinātu cilvēku pulcēšanās ierobežojumus, tiks izvērtēta iespēja slēgt visus 25 pie izglītības iestādēm esošos iežogotos sporta un aktīvās atpūtas laukumus, tostarp arī Centra sporta kvartālu.

IKSD iestādes sporta bāzes treniņiem varēs izmantot tikai valsts izlašu sportisti (komandu sporta veidos arī junioru izlases no 16 gadu vecuma) un profesionālie sportisti, kuriem ir darba līgumi. IKSD telpas saviem mēģinājumiem varēs izmantot tikai profesionālie kultūras nozares kolektīvi.

Sociālā palīdzība

Rīgas Sociālais dienests turpina sniegt klātienes pakalpojumus klientiem tikai pēc iepriekšēja pieraksta neatliekamā vai krīzes situācijā. Klienti ir aicināti dokumentus sociālajā dienestā iesniegt attālināti arī turpmāk. Rīgas Sociālā dienesta informatīvais tālrunis 67105048.

Aprūpes mājās pakalpojums tiek nodrošināts pilnā apmērā. Tāpat arī pašvaldībā darbu turpina brīvprātīgie, kuri palīdz ar pārtikas un citu preču piegādi tiem rīdziniekiem, kuri ir riska grupā vai atrodas mājās karantīnā un kuriem nav tuvinieku atbalsta.

Četras zupas virtuves un trīspadsmit siltā ēdiena izsniegšanas vietas Rīgā turpina izsniegt mazturīgajiem rīdziniekiem siltu ēdienu līdzņemšanai savos traukos bez izmaiņām.

Desmit Rīgas pašvaldības līdzfinansētās patversmēs, lai mazinātu saslimstības riskus, cilvēkiem bez dzīvesvietas ir paplašinātas iespējas uzturēties Rīgas patversmēs diennakti, saņemot ēdināšanu trīs reizes dienā. Visās patversmēs tiek ievēroti epidemioloģiskie drošības pasākumi – maksimāli tiek izmantoti dezinfekcijas līdzekļi rokām, virsmām un grīdām.

Trīs Rīgas pašvaldības krīzes centri un īslaicīgās uzturēšanās mītne arī turpina darbu bez izmaiņām.

Rīgas pašvaldības trīs sociālās aprūpes centros “Mezčiems”, “Gaiļezers” un “Stella maris”,  uz ārkārtējās situācijas laiku piederīgo tikšanās var notikt ārā (ir iekārtotas lapenes, teltis) un tikai ar sadarbīgspējīgiem vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātiem. Aicinām tuviniekus sazināties telefoniski vai interneta vietnēs, vajadzības gadījumā sociālā darba speciālisti palīdzēs senioriem izmantot viedierīces. Pienesumus saviem piederīgajiem var atstāt pie dežuranta vai apsarga, norādot klienta vārdu, uzvārdu, istabas numuru. Neskaidrību gadījumā aicinām zvanīt aprūpes centru sociālā darba speciālistiem.

Plašāka informācija par sociālo atbalstu galvaspilsētā pa bezmaksas tālruni 80005055.

Rīgas pašvaldības policija

Rīgas pašvaldības policija strādās līdzīgi kā iepriekšējās mājsēdes laikā – pastiprināti kontrolēs noteikto ierobežojumu ievērošanu sabiedriskajā transportā, tirdzniecības vietās un publiskajā telpā, patrulējot arī naktīs, sadarbosies ar Valsts policiju. Nepieciešamības gadījumā, virsstundās plānots iesaistīt papildu darbiniekus, lai nodrošinātu pietiekamu policijas klātbūtni pilsētā.

Rīgas Apkaimju iedzīvotāju centrs

Ārkārtējas situācijas laikā, lai ierobežotu Covid-19 izplatību, Rīgas Apkaimju iedzīvotāju centrs aicina klientus komunikācijai un pakalpojumu saņemšanai izmantot  neklātienes kanālus.

Klientu apkalpošana klātienē  notiek tikai pēc iepriekšēja pieraksta, zvanot pa tālruni 80000800. Klātienes apmeklējuma pieraksts tiek nodrošināts, izvērtējot katru individuālo situāciju un pakalpojuma sniegšana klātienē notiek tikai objektīvos, neatliekamības gadījumos, ja to nav iespējams sniegt attālināti vai pakalpojuma sniegšana attālināti rada risku cilvēka pamattiesību nodrošināšanai. 

Vairāk informācijas par Rīgas Apkaimju iedzīvotāju centra sniegtajiem pakalpojumiem un citu iestāžu darbu pieejama pašvaldības mājaslapā: https://www.riga.lv/lv/jaunums/rigas-pasvaldibas-iestades-klientu-apkalposana-notiek-attalinati-vai-pec-iepriekseja-pieraksta

Zaļā Josta - Reklāma