Rīgas pašvaldības iestādēs izdevumu samazināšanai samazinās elektroenerģijas pieslēguma jaudu

Rīgas enerģētikas aģentūra (REA) veikusi pirmo apsekošanu galvaspilsētas pašvaldības pārziņā esošo iestāžu elektroenerģijas pieslēgumu jaudu izmantošanai un no iegūtajiem datiem secināts, ka esošās jaudas ir par lielu un tās izveidotas un uzturētas ar pārāk lielu rezervi, kas pie esošā ēku izmantošanas profila nav nepieciešama un pašvaldībai rada nesamērīgas izmaksas.

Līdz ar sākto energopārvaldības sistēmas īstenošanu, REA veikusi vairākus izglītojošus seminārus iesaistītajām iestādēm, sākusi vadlīniju izstrādi par iestāžu elektroenerģijas pieslēgumu jaudu izmantošanu, kā arī izrēķinājusi optimālo pieslēguma jaudu, atstājot pietiekami lielu rezervi neparedzētiem gadījumiem.

Pirmajām 23 apsekotajām iestādēm (galvenokārt skolām, kā arī Rātsnamam) AS “Sadales tīkls” pieteikta jaudas samazināšana aptuveni par trešo daļu – līdz tehniski un finansiāli pieņemamam līmenim, kas pašvaldības izdevumus samazinās par vairāk nekā 70 tūkstošiem eiro.

Darbs pie galvaspilsētas pašvaldības pārziņā esošo iestāžu elektroenerģijas pieslēgumu jaudu izmantošanas izvērtējuma tiks turpināts arī pārējos pašvaldības pārziņā esošajos objektos, ar mērķi atbrīvot pieslēguma jaudas pilsētā un samazināt pašvaldības izdevumus par elektroenerģiju.

Pastāvīga energoveiktspējas paaugstināšana un energoefektivitātes rādītāju paaugstināšana ir vieni no Rīga stratēģiskajiem mērķiem energopārvaldības sistēmas īstenošanā. Plašāka informācija  tīmekļa vietnē riga.lv sadaļā  “Pašvaldība”, apakšsadalā “Energopārvaldības sistēma pašvaldībā”.

Lai samazinātu energoresursu patēriņu un kaitīgo izmešu apjomu galvaspilsētā, Rīgas dome pirms pusgada atbalstīja energopārvaldības sistēmas ieviešanu pašvaldībā. Paredzēts, ka energopārvaldības sistēmu vispirms ieviesīs 355 Rīgas izglītības iestādēs, kuru kopīgā lietderīgā platība pārsniedz miljonu kvadrātmetru un gada izdevumi par enerģiju un ūdeni ir gandrīz 12 miljoni eiro. Iesaistīto objektu skaitu plānots paplašināt, iekļaujot arī pārējos pašvaldības objektus.

Informāciju sagatavoja: Mārtiņš Vilemsons, Rīgas domes Komunikācijas pārvaldes Ārējās komunikācijas nodaļas projektu koordinators

Zaļā Josta - Reklāma