Rīgas pašvaldība veikusi ēku siltināšanu Kultūras centrā “Iļģuciems”, sporta skolā “Arkādija,” Rīgas Jauno tehniķu centrā un divās vidusskolās

Rīgas domes Īpašuma departaments pabeidzis energoefektivitātes projektus Kultūras centra “Iļģuciems” ēkā, sporta skolas “Arkādija” manēžas ēkā, Rīgas 63. vidusskolā un 9. vidusskolā, kā arī Rīgas Jauno tehniķu centrā.

Visām ēkām ir veikta norobežojošo konstrukciju, fasādes un jumta pārseguma siltināšana. Kultūras centrā un sporta manēžā veikta arī logu un durvju nomaiņa, arī Rīgas 63. vidusskolā un Rīgas 9. vidusskolā ir uzstādītas jaunas, energoefektīvākas durvis. Sporta manēžā papildus veikta vārtu un apgaismojuma nomaiņa.

Projektu rezultātā uzlabojusies ēku siltuma noturība un iekštelpu klimats, nodrošināta komfortabla vide iestāžu audzēkņiem, strādājošajam personālam, sportot gribētājiem, kā arī uzlabojies ēku vizuālais izskats, radot estētiski pievilcīgu pilsētvidi apkaimes iedzīvotājiem. Kultūras nama atjaunošana veicinās Iļģuciema un apkaimes iedzīvotāju iesaisti kultūras dzīvē, bet sporta manēža varētu kļūt par Latgales priekšpilsētas sporta, atpūtas un izklaides centru, modernu Rīgas sporta skolu. Sporta manēžas ēku arī turpmāk paredzēts izmantot kā sporta bāzi pašvaldības sporta skolas “Arkādija” audzēkņiem un citiem sportot gribētājiem –  pašvaldības iestāžu darbiniekiem, valsts un pašvaldības policijas darbiniekiem, vietējo sporta klubu apmeklētājiem, kā arī individuāliem interesentiem, veicinot sportiskās aktivitātes un veselīgu dzīvesveidu.

Projektu rezultātā ir uzlabojušās ēku siltumtehniskās īpašības, paaugstinot enerģijas izmantošanas efektivitāti un līdz ar to samazinot enerģijas patēriņu, kā arī ierobežotas siltumnīcefekta gāzu emisijas. Līdz ar projektu pabeigšanu Rīgas pašvaldības izdevumi par šo objektu siltumapgādi būtiski samazināsies. Uz sporta manēžas ēkas ir uzstādīti arī saules bateriju paneļi.

Projekti realizēti Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa “Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldību ēkās” un 13.1.3. specifiskā atbalsta mērķa “Atveseļošanas pasākumi vides un reģionālās attīstības jomā” ietvaros.

Kultūras centra atjaunošana izmaksāja  938 311 eiro, no tiem 700 000 eiro bija Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums, atlikusī summa – Rīgas domes finansējums. 

Sporta manēžas atjaunošanas darbu kopējās izmaksas veido 2 375 241 eiro, no tiem 2 018 955 eiro ir Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums.

Kopējais projektu finansējums abām vidusskolām un Rīgas Jauno tehniķu centra ēkai ir 2 475 708 eiro, no tiem 2 104 351 eiro ir Eiropas Reģionālā attīstības fonda finansējums.

Informāciju sagatavoja Solvita Brence-Kauste, Rīgas domes Komunikācijas pārvaldes Ārējās komunikācijas nodaļas projektu koordinatore, 

Zaļā Josta - Reklāma