Rīgas pašvaldība iecerējusi kompensēt izglītojamo ēdināšanu 100% apmērā plašam sociālo grupu lokam 

Rīgas domes Finanšu un administratīvo lietu komiteja (FALK) 18. augustā atbalstīja jaunas kapitālsabiedrības “Rīgas osta” dibināšanu kopā ar Latvijas valsti atbilstoši šogad pieņemtajiem grozījumiem Ostu likumā.

“Rīgas osta” būs akciju sabiedrība, kuras sākotnējais pamatkapitāls būs 35 000 eiro. Rīgas pašvaldībai piederēs 40% AS “Rīgas osta” akciju, savukārt valstij – Satiksmes ministrijai, Finanšu ministrijai, Ekonomikas ministrijai un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai – piederēs 60% akciju. Jaunā kapitālsabiedrība pārņems Rīgas ostas pārvaldību, ko līdz šim īstenoja Rīgas brīvostas pārvalde. Ostu likums paredz, ka Ministru kabinetam līdz šī gada beigām jāpieņem lēmums par Rīgas brīvostas pārvaldes likvidāciju.

Vienlaicīgi sēdē tika apstiprināts lēmums par pašvaldības tiešo līdzdalību jaundibināmajā kapitālsabiedrībā, kā arī saistošie noteikumi “Par Rīgas valstspilsētas pašvaldības administratīvās teritorijas attīstībai un drošībai stratēģiski svarīgiem īpašumiem un pakalpojumiem ostas pārvaldības jomā”. Sēdē tika apstiprināti arī pašvaldības valdījumā esošie nekustamie īpašumi, kuri tiks ieguldīti AS “Rīgas osta”.

Pašvaldības izvirzītais jaunās kapitālsabiedrības stratēģiskais mērķis būs attīstīt pilsētas vidē integrētu, drošu un sabiedrībai draudzīgu ostu, kas atvērta sadarbībai, inovācijām, pētniecībai un darbojas atbilstoši “viedās ostas” darbības principiem, veicinot konkurētspēju un ekonomikas attīstību Rīgas pilsētas un Rīgas metropoles areāla ilgtspējīgas attīstības nodrošināšanai, respektējot arī vides un sociālo dimensiju.

Grozījumi Ostu likumā nosaka, ka lēmums par jaunās kapitālsabiedrības Rīgas ostas pārvaldīšanai dibināšanu jāpieņem līdz 1. septembrim. Par kapitālsabiedrības dibināšanu, kā arī saistošo noteikumu apstiprināšanu vēl lems Rīgas domes sēdē 24. augustā.

Informāciju sagatavoja: Rīgas domes Komunikācijas pārvaldes projektu koordinatore Edīte Matuseviča

Zaļā Josta - Reklāma