Rīgas pašvaldība demontējusi padomju armiju slavinošos pieminekļus pie Ķīšezera un Rumbulā

Uzvaras parkā turpinās bjušā pieminekļa kompleksa demontāžas darbi.

Rīgas pašvaldība atbilstoši likumam “Par padomju un nacistisko režīmu slavinošu objektu eksponēšanas aizliegumu un to demontāžu Latvijas Republikas teritorijā” veikusi padomju armiju slavinošu objektu demontāžu Ķīšezera krastā un Rumbulā.

Pie Ķīšezera nojaukts obelisks Sarkanās armijas 374.strēlnieku divīzijai, kas atradās Mežaparkā, kā arī demontēta piemiņas zīme Sarkanās armijas uzbrukuma vietā, kas atradās Jaunciema gatvē. Rumbulā demontēts piemineklis, kas atradās uz zemesgabala Lokomotīves ielā 163 (kadastra nr. 01001260033), Maskavas ielas malā.

Objektu demontāžu veica Rīgas pieminekļu aģentūra. Abi pieminekļi un piemiņas plāksne bija iekļauti valdības apstiprinātā demontējamo totalitāro režīmu slavinošo objektu sarakstā, kurā kopā ir 69 objekti. Likums nosaka, ka sarakstā iekļauto objektu demontāža veicama līdz 15. novembrim.

Saskaņā ar šī gada 23. jūnijā pieņemto likumu “Par padomju un nacistisko režīmu slavinošu objektu eksponēšanas aizliegumu un to demontāžu Latvijas Republikas teritorijā” publiskajā ārtelpā, publiskajā būvē vai publiskas personas iekštelpā (izņemot akreditētus muzejus) aizliegts eksponēt pieminekļus, piemiņas zīmes, piemiņas plāksnes, piemiņas vietas, arhitektoniskus vai mākslinieciskus veidojumus un citus objektus, kas izvietoti Latvijas teritorijā kopš 1940.gada un atbilst vismaz vienam no vairākiem kritērijiem: slavina PSRS vai nacistiskās Vācijas okupācijas varu, ar to saistītu notikumu vai personu; slavina totalitārismu, vardarbību, militāru agresiju, karu un kara ideoloģiju; ietver padomju varas vai nacisma simbolus.

Informāciju sagatavoja: Edīte Matuseviča, Rīgas domes Komunikācijas pārvaldes Ārējas komunikācijas nodaļas projektu koordinatore

Zaļā Josta - Reklāma