Rīgas pašvaldība aicina pieteikties konkursā finansējuma saņemšanai NVO aktivitāšu īstenošanai sociālajā un veselības jomā

Rīgas domes Labklājības departaments aicina nevalstiskās organizācijas (NVO) pieteikties konkursā finansējuma saņemšanai dažādu aktivitāšu īstenošanai sociālajā un veselības jomā.

Pieteikumi konkursa 1. kārtai jāiesniedz līdz 15. martam plkst. 16.00. Ar prioritātēm un nosacījumiem NVO aktivitāšu īstenošanai 2021. gadā , kā arī visiem dokumentiem un aizpildāmajām veidlapām var iepazīties: https://ld.riga.lv/lv/par-departamentu/finansejuma-pieprasijuma-konkursi.html

Finansēšanas mērķis ir atbalstīt NVO darbību, to pakalpojumus (pasākumus) sociālajos, veselības veicināšanas un slimību profilakses jautājumos un veicināt sociālo, veselības aprūpes un nodarbinātības pakalpojumu pieejamību Rīgā.

Finansējums tiek piešķirts četrās kārtās. Komisijā tiek izskatīti finansējuma pieprasījumi, kas iesniegti līdz 15.martam, līdz 15.maijam, līdz 15.septembrim un līdz 1.novembrim.

Finansējuma pieprasījumu var iesniegt:

* ar e-parakstu (drošs elektroniskais paraksts) parakstītā veidā, latviešu valodā uz departamenta oficiālo e-pasta adresi: dl@riga.lv, iesniedzot visus dokumentus;

* vai drukātā formā 2 eksemplāros (viens oriģināls un viena kopija) latviešu valodā, datorsalikumā departamenta 3.stāva sekretariātā Rīgā, Baznīcas ielā 19/23; papildus uz departamenta oficiālo e-pasta adresi: dl@riga.lv iesūtot elektroniski Finansējuma pieprasījuma un Tāmes veidlapas;

Trešdien, 3. martā, plkst.11.00 notiks informatīvais seminārs nevalstiskajām organizācijām par 2021. gada finansēšanas konkursa nosacījumiem. Seminārs notiks tiešsaistes formātā un tajā tiks apskatīti jautājumi saistībā ar finansējuma pieprasījumu iesniegšanu, atskaišu sagatavošanu un iesniegšanas kārtību, kā arī sniegta cita būtiska informācija.

Šogad no 1. marta ir iespējams saņemt atbalstu Finansējuma konkursa pieteikumu sagatavošanā pie Rīgas Sociālā dienesta dienas centru speciālistiem:

Dienas centrā “Kamene”, tālr. 67181236:

Pārsla Baļķe, e-pasts: Parsla.Balke@riga.lv

Madara Veseta, e-pasts: Madara.Veseta@riga.lv

Kopienas centrā “Ābeļzieds”, tālr. 67181588

Sandra Kumačeva, e-pasts: Sandra.Kumaceva@riga.lv

Dienas centrā “Rīdzene”, tālr. 67037583

Edmunds Rītiņš, e-pasts: Edmunds.Ritins @riga.lv

Dienas centrā “Kastanis”, tālr. 67181895

Rita Karpinska, e-pasts: Rita.Karpinska@riga.lv

Departaments atgādina, ka valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas “Covid-19” saslimšanas dēļ, dienas centri apmeklētājus klātienē nepieņem, tāpēc aicina sazināties ar centru speciālistiem telefoniski vai pa epastu.