Rīgas krematoriju plānots iznomāt uz trim gadiem

Rīgas domes Mājokļu un vides komiteja otrdien, 30. martā, atbalstīja Rīgas krematorijas izsoles nolikumu, kas paredz ēkas Varoņu ielā 3a iznomāšanu komersantiem konkursa kārtībā.

Izpildot Senāta Administratīvo lietu departamenta spriedumu, pašvaldībai bija jāpieņem lēmums par turpmāko krematorijas izmantošanu, jo līguma ar SIA “Rīgas kremācijas centrs – krematorija” darbības termiņš ir saīsināts līdz 2021. gada jūlijam. Komiteja iepriekš atzina, ka vislietderīgāk būtu rīkot nomas tiesību izsoli ar plašu pretendentu loku un uzdeva Mājokļu un vides departamentam sagatavot finansiālus aprēķinus un sākt darbu pie konkrēta lēmumprojekta izstrādes.

Komitejas deputāti tagad akceptēja izskatīšanai iesniegto nolikuma projektu, kurā paredzēts izsolīt nomas tiesības uz trīs gadiem.

“Komitejas deputāti iepriekš atzina, ka vislietderīgāk būtu rīkot nomas tiesību izsoli uz trim gadiem ar plašu pretendentu loku – tas būtu izdevīgi pašvaldībai gan finansiāli, gan atstātu iespējas pēc trīs gadiem papildināt nosacījumus, ja redzēsim tam vajadzību. Tagad mums ir sagatavots un akceptēts nolikuma projekts, kuru vēl papildinās ar ekspertu noteiktu vērtējumu,” skaidro  komitejas priekšsēdētājs Edmunds Cepurītis.

Paredzēts izsolīt pašvaldībai piederošu krematorijas ēku ar nokomplektētu aprīkojumu un piederumiem, kas nepieciešami kremēšanas procesam, tajā skaitā, divām gāzes kremācijas krāsnīm un vairāk nekā 8000 kvadrātmetrus lielu zemes gabalu.

Nolikuma projekts paredz – ja divi vai vairāki nomas tiesību pretendenti būs piedāvājuši vienādu augstāko cenu, tiks rīkota vēl viena rakstiskā izsole, kurā tiks aicināti pretendenti, kuri piedāvāja vienādu augstāko nomas maksu.