Rīgas kapitālsabiedrībās turpinās pārmaiņu procesi

Piektdien, 20. janvārī, preses konferencē Rīgas pilsētas izpilddirektors Jānis Lange un Rīgas domes Kapitālsabiedrību pārvaldes priekšniece Ilze Spūle-Statkus informēja par Rīgas pilsētas pašvaldības kapitālsabiedrību pārvaldībā paveikto 2022.gadā un galvenajiem izaicinājumiem 2023.gadā.

2022. gadā noslēgusies 2021. gada nogalē uzsāktā četru pašvaldības kapitālsabiedrību – “Rīgas nami”, “Rīgas pilsētbūvnieks”, “Rīgas Centrāltirgus” un “Rīgas serviss” – apvienošana. Šī reorganizācija tika veikta, lai virzītos uz pēc iespējas vienotu nekustamo īpašumu apsaimniekošanas sistēmu un pārvaldīšanas modeli, uzlabotu korporatīvo pārvaldību un padarītu efektīvāku administrācijas darbu.

Tāpat 2022. gadā Rīgas pašvaldība ir izpildījusi Ostu likumā noteiktās prasības, lai kopā ar valsti dibinātu jaunu akciju sabiedrību “Rīgas osta”, kuras pārziņā būs Rīgas ostas pārvaldīšana. Pašlaik pašvaldība gaida valdības lēmumus par tālākajiem kapitālsabiedrības dibināšanas soļiem.

2022. gadā noslēgušies arī vairāki kapitālsabiedrību valžu un padomju locekļu atlases procesi. Lai nodrošinātu profesionālu kapitālsabiedrību valžu un padomju locekļu atlasi, pašvaldība veido nominācijas komisijas, kurās vairākums vienmēr ir neatkarīgi eksperti. Atlases procesi tiek organizēti vairākās kārtās un parasti aizņem vismaz trīs mēnešus. Kopā 2022. gadā šādi organizēt 8 atlases procesi.

Par būtisku ieguldījumu korporatīvās pārvaldības veicināšanā Rīgas dome 2022. gada oktobrī saņēma Latvijas Korporatīvās pārvaldības padomes īpašo balvu. Tāpat balvu par izaugsmi korporatīvās pārvaldības jomā saņēma Rīgas pašvaldības SIA “Rīgas ūdens”.

Aizvadītajā gadā pašvaldības kapitālsabiedrības startēja Finanšu un kapitāla tirgus komisijas izveidotajā Vērtspapīru smilškastē. Tas ir atbalsta mehānisms uzņēmumiem, kas vēlas piesaistīt finansējumu Latvijas kapitāla tirgū. Būtisks priekšnosacījums iziešanai kapitāla tirgū ir laba korporatīvā pārvaldība. Savas iespējas iziet kapitāla tirgū Vērtspapīru smilškastē pērn izvērtējušas Rīgas pašvaldības SIA “Rīgas satiksme” un “Rīgas ūdens”. Pašvaldības kapitālsabiedrības vērtspapīru tirgū varētu iesaistīties, izdodot obligācijas, kas pavērtu iespējas aizņemties līdzekļus apjomīgāku projektu realizācijai.

Pašvaldības kapitālsabiedrības 2022. gadā pašvaldības budžetā iemaksājušas dividendes 6,6 miljonu eiro apmērā. Šis bija pirmais gads, kad kapitālsabiedrības izmaksāja dividendes 40% apmērā no to peļņas. 

Tāpat Rīgas kapitālsabiedrības ir aktīvi iesaistījušās atbalsta sniegšanā gan Ukrainas civiliedzīvotājiem, kuri ieceļojuši Rīgā, gan arī karā cietušajām Ukrainas pilsētām. SIA “Rīgas ūdens”, SIA “Rīgas Dzemdību nams” un SIA “Rīgas meži” kopā ziedojušas 30 000 eiro Ukrainas atbalstam, SIA “Rīgas 1. slimnīca” ziedojusi medicīnas preces 10 000 eiro apmērā. Šonedēļ Rīgas domē arī lemts par AS “RĪGAS SILTUMS” astoņu ģeneratoru dāvinājumu ar kopējo vērtību 11 230 eiro. SIA “Rīgas satiksme” uz Kijivu pērn aprīlī kā dāvinājumu nosūtījusi 11 sabiedriskā transporta autobusus, bet šogad janvārī vēl 10. Tāpat Rīgā reģistrētajiem Ukrainas civiliedzīvotājiem kopš pagājušā gada nodrošināta iespēja izmantot Rīgas sabiedrisko transportu bez maksas. Savukārt SIA “Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs” Ukrainas civiliedzīvotājiem nodrošinājis bezmaksas zooloģiskā dārza apmeklējumu. Kapitālsabiedrības turpinās sniegt atbalstu Ukrainai un Ukrainas civiliedzīvotājiem Rīgā arī šogad.

2023. gadā kapitālsabiedrībās turpinās dažādi pārmaiņu procesi. SIA “Rīgas satiksme” gada sākumā ir īstenojusi sabiedriskā transporta biļešu reformu. SIA “Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs” strādā pie jauna zīmola izstrādes. Turpināsies vakanto valžu un padomju amatu atlases procesi.

Rīgas 1. slimnīca svinēs savu 220 gadu jubileju, un 100. jubileju atzīmēs SIA “Rīgas nami” paspārnē esošais kinoteātris “Splendid Palace”.

Lai rīdziniekus iepazīstinātu ar kapitālsabiedrību darbu un veicinātu izpratni par to darbības jomām, tāpat kā aizvadītajā gadā notiks dažādi informatīvi pasākumi. Ar pašvaldības kapitālsabiedrību pasākumu un notikumu kalendāru iespējams iepazīties riga.lv/kapitalsabiedribas.

Rīgas pašvaldībai šobrīd pilnībā vai daļēji pieder 12 kapitālsabiedrības. To apgrozījums 2022. gadā pārsniedza 662,8 miljonus eiro, un tajās kopā nodarbināti vairāk nekā 10 000 darbinieki.  

Informāciju sagatavoja: Edīte Matuseviča, Rīgas domes Komunikācijas pārvaldes Ārējās komunikācijas nodaļas projektu koordinatore

Zaļā Josta - Reklāma