Rīgas izglītības iestādēs Īstenos 11 “Erasmus+” projektus

Ceturtdien, 5.novembrī, Finanšu un administrācijas lietu komitejas sēdē deputāti atbalstīja priekšfinansējuma piešķiršanu 59,4 tūkstošu eiro apmērā 11 “Erasmus+” projektu īstenošanai.

Projekti tiks īstenoti Rīgas pašvaldības izglītības iestādēs, Eiropas Savienības (ES) izglītības, mācību, jaunatnes un sporta programmas „Erasmus+” ietvaros.

Trīs projekti paredzēti pedagogu un administrācijas profesionalitātes pilnveidošanai, bet astoņi ir skolu apmaiņas programmas. Projekti tiks pilnībā apmaksāti no ES līdzekļiem, taču sākotnēji tiek piešķirti tikai 80% finansējuma, tādēļ nepieciešams pašvaldības priekšfinansējums 20% apmērā, kuru pēc projektu beigām gūst atpakaļ.

Projektam „Konkurētspējīga skola un kompetents skolotājs: 21.gadsimtam atbilstoša mācību stunda” nepieciešams Rīgas domes priekšfinansējums 958 eiro apmērā, projektam „Rīgas Angļu ģimnāzijas kapacitātes stiprināšana kompetenču pieejas īstenošanai” nepieciešams priekšfinansējums 8,1 tūkstoša eiro apmērā, bet projektam „Radošā pauze” nepieciešams priekšfinansējums 2,5 tūkstošu apmērā.

Tāpat projektam „Pārgājieni – pētīšana un mācīšanās” nepieciešams priekšfinansējums 6,2 tūkstošu eiro apmērā, projektam „Vides draugi” nepieciešams priekšfinansējums 6,9 tūkstošu eiro apmērā un projektam „Eiropas dabas un kultūras dārgumu iepazīšana” nepieciešams priekšfinansējums 6,3 tūkstošu eiro apmērā.

Arī projektam „Draugs palīdz draugam” nepieciešams priekšfinansējums 6,1 tūkstoša eiro apmērā, projektam „Īpašas metodes – īpašiem skolēniem” nepieciešams priekšfinansējums 5,5 tūkstošu eiro apmērā, projektam „Skolēnu motivācijas pilnveide – Google rīki un mobilās lietotnes” nepieciešams priekšfinansējums 6,3 tūkstošu eiro apmērā, projektam „Elpo brīvi” nepieciešams priekšfinansējums 4,9 tūkstošu eiro apmērā un projektam „Dzīve ir māksla – māksla ir dzīve” nepieciešams Rīgas domes priekšfinansējums 5,6 tūkstošu eiro apmērā.

Zaļā Josta - Reklāma