Rīgas domes Pilsētas īpašuma komitejas priekšsēdētāja vietnieku amatos apstiprina Antoņinu Ņenaševu un Lauri Ērenpreisu


Otrdien, 13.oktobrī, Rīgas domes Pilsētas īpašuma komitejas otrajā sēdē  nolēma ievēlēt divu komitejas priekšsēdētāja vietniekus un šajos amatos apstiprināja Antoņinu Ņenaševu (“Attīstībai/Par!”, “Progresīvie”) un Lauri Ērenpreisu (“Jaunā Vienotība”) .  

Komitejas deputātu vairākums atbalstīja divu komitejas priekšsēdētāja vietnieku ievēlēšanu. Šiem amatiem tika izvirzīti deputāti A.Ņenaševa un L.Ērenpreisa kandidatūras. Desmit deputātiem balsojot “par”, diviem “pret” un vienam atturoties no balsojuma, amatā apstiprināja A.Ņenaševu, bet deviņiem deputātiem balsojot “par”, diviem “pret” un diviem atturoties no balsojuma  amatā ievēlēja L.Ērenpreisu.

Komitejas sēdes turpinājumā  deputātiem tika sniegts ziņojums par Rīgas domes Īpašuma departamenta darbības jomām. Departamenta direktore Aija Rimicāne un pārvalžu priekšnieki informēja par galvenajiem darbības virzieniem Rīgas pilsētas pašvaldības īpašuma pārvaldībā un līdzdalību pilsētvides veidošanā, iepazīstināja deputātus ar nekustamā īpašuma pārvaldības organizāciju pašvaldībā, pašvaldības īpašuma iznomāšanas procesiem un šobrīd sniegto atbalstu nomniekiem, informēja par kārtību kā sabiedrības vajadzībām tiek iegūts nepieciešamais īpašums, lai tiktu īstenotas pašvaldībai noteiktās funkcijas, kā arī īpašuma atsavināšanas un privatizācijas procesu nodrošināšanu.

Deputātiem tika sniegta informācija par  departamenta valdījumā esošajos objektos (skolās, bērnudārzos, kultūras, sporta, veselības un sociālās ēkās)  šogad īstenotajām investīcijām, kā arī ERAF projektu ieviešanu. Strukturēta informācija tika prezentēta deputātiem arī par departamenta līdzdalību pilsētvides veidošanā, kas iekļauj vidi degradējošu būvju sakārtošanu un pašvaldības līdzfinansējuma programmas kultūrvēsturisko ēku un dzīvojamo māju atjaunošanā. 

Arī Rīgas pašvaldības Dzīvojamo māju privatizācijas komisijas vadītāja Rasma Freimane un komisijas pārstāvju iepazīstināja deputātus ar komisijas funkcijām, uzdevumiem un ikdienas darbā veicamajiem darbiem un to apjomiem. Kā arī iepazīstināja deputātus kādu lēmuma projektus tika sagatavoti un kāda ir to normatīvā bāze.

Jau ziņots, ka 5.oktobrī tika ievēlētas Rīgas domes pastāvīgās komitejas. Par Rīgas domes Pilsētas īpašuma komitejas priekšsēdētāju ievēlēja Daini Loci (Nacionālā apvienība “Visu Latvijai”- “Tēvzemei” un Brīvībai /LNKK un Latvijas Reģionu apvienība) un tās sastāvā strādās 14 jaunievēlētie domes deputāti

Zaļā Josta - Reklāma