Rīgas domes komiteja atbalsta G. Nāgela iecelšanu Rīgas pieminekļu aģentūras direktora amatā

Rīgas domes Pilsētas attīstības komiteja trešdien, 5. maijā, atbalstīja  Gunāra Nāgela iecelšanu Rīgas pieminekļu aģentūras direktora amatā. Galīgais lēmums būs jāpieņem domes sēdē.

Pieteikšanās atklātajā konkursā Rīgas pieminekļu aģentūras direktora amatam tika izsludināta šā gada 27.janvārī, nosakot, ka pieteikšanās termiņš ir 14.februāris. Tā kā līdz 12.februārim bija saņemts tikai viens amata kandidāta pieteikums, komisija lēma pagarināt pieteikšanās termiņu līdz 28.februārim. Šajā laikā dalībai konkursā tika saņemti pieci pieteikumi.

Atbilstoši atklātā konkursa nolikumam, konkurss notika divās kārtās. Uz intervijām un redzējuma par aģentūras galvenajiem nākotnes izaicinājumiem un direktora lomu prezentāciju tika aicināti visi pieteikušies kandidāti.

Izvērtējot iesniegtos pieteikumus un kandidātu atbilstību izvirzītajām prasībām,  noklausoties prezentācijas un kandidātu atbildes uz komisijas locekļu jautājumiem, komisija par piemērotāko direktora amatam atzina G. Nāgelu.

G. Nāgelam ir doktora zinātniskais grāds matemātikā un maģistra grāds lietišķajā valodniecībā. No 2014.gada līdz 2019.gadam G. Nāgels bijis Latvijas Okupācijas muzeja direktora amatā. Agrākā pieredze saistīta gan ar darbības, gan finanšu plānošanu. G. Nāgels strādājis gan kā docents Melburnas Universitātes Matemātikas departamentā Austrālijā, gan darbojies informātikas jomā Vācijā, kā arī bijis palīgviceprezidents Rijādas bankā Saūda Arābijā.

“Rīgas pieminekļu aģentūras” galvenais uzdevums ir koordinēt, plānot, vadīt un īstenot darbus, kas saistīti ar pieminekļu uzskaiti, uzturēšanu un atjaunošanu. Īpaši kā valstiski un kultūrvēsturiski nozīmīgi pieminekļi aģentūras darbībā ir noteikti Brīvības piemineklis un Rīgas Brāļu kapi.

Kopš 2006. gada Rīgas pieminekļu aģentūru vada režisors Guntis Gailītis.