Rīgas dome ar finansiālu atbalstu mudinās iedzīvotājus pieslēgties nesen izbūvētajai kanalizācijas un ūdensapgādes infrastruktūrai

Rīgas domes Mājokļu un vides komiteja otrdien, 23. februārī, atbalstīja pašvaldības  SIA “Rīgas ūdens” priekšlikumu pagarināt termiņu, līdz kuram Mārupes (Rīgas teritorijā), Katlakalna un Bolderājas apkaimēs esošo nekustamo īpašumu īpašnieki pēc pieslēguma centralizētās kanalizācijas un ūdensapgādes tīklu atzariem ierīkošanas varēs saņemt pašvaldības līdzfinansējumu izdevumu kompensēšanai.

Lai pagarinātu līdzfinansējuma termiņu, Rīgas domes sēdē vēl būs jāpieņem  grozījumi pašvaldības saistošajos noteikumos „Par Rīgas pilsētas pašvaldības līdzfinansējumu nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas un ūdensapgādes sistēmai”. 

Par pieslēgumu būvniecības pabeigšanas termiņu plānots noteikt 2022. gada 31. oktobri, bet līdzfinansējuma saņemšanas pieteikumu iesniegšanas termiņu pagarināt līdz 2022. gada 31. decembrim. Saskaņā ar pašreizējo normatīvo regulējumu, līdzfinansējumu var saņemt, ja pieslēguma būvniecība veikta līdz 2021. gada 31. martam.

Realizējot ES Kohēzijas fonda līdzfinansēto projektu “Ūdenssaimniecības attīstība Rīgā, 4. kārta”, “Rīgas ūdens” no 2012. gada līdz 2015. gada oktobrim minētajās apkaimēs ir veicis jaunu inženiertīklu izbūvi, tādejādi nodrošinot centralizētā kanalizācijas tīkla pieejamību 6000 iedzīvotājiem un centralizētās ūdensapgādes pieejamību – 4200 iedzīvotājiem.

Diemžēl līdz 2021. gada 1. janvārim pieslēgumus pie centralizētās kanalizācijas un ūdensapgādes sistēmas ir veikuši tikai 47,6% iedzīvotāju, uz kuriem tas attiecas. Kā viens no iemesliem, kādēļ aizkavēta pieslēgumu ierīkošana, ir valstī Covid-19 pandēmijas dēļ izsludinātā ārkārtas situācija, kuras dēļ liela daļa iedzīvotāju būvniecības procesus sāka tikai 2020. gada otrajā pusgadā vai atlika būvniecības turpināšanu līdz ārkārtas situācijas beigām. Līdz ar to lielai daļai nekustamo īpašumu īpašnieku pieslēgumu ierīkošanu būs iespējams pabeigt tikai 2021. gada nogalē vai 2022. gada pirmajā pusgadā.

“Esam pārrunājuši arī citus šķēršļus, kādēļ iedzīvotāji neizmanto iespēju pieslēgties drošai, lētai un videi draudzīgai notekūdeņu attīrīšanai, ko piedāvā Rīgas ūdens. Tādēļ esam plānojuši nākt pretī arī komunikācijas jomā sadarbībā ar Mājokļu un vides departamentu, kā arī Rīgas namu pārvaldnieku,” norāda Mājokļu un vides komitejas priekšsēdētājs Edmunds Cepurītis.