Rīgas dome aicina NVO pievienoties sadarbības memorandam

Lai veicinātu iedzīvotāju sadarbību ar Rīgas pašvaldību un nodrošinātu efektīvu nevalstisko organizāciju (NVO) līdzdalību lēmumu pieņemšanas procesā, Rīgas dome aicina tās pievienoties sadarbības memorandam.

Memoranda mērķis ir veicināt sabiedrības iesaistīšanu un tās aktīvu līdzdalību lēmumu pieņemšanā un īstenošanā Rīgas pašvaldībā, attīstot pastāvīgu partnerību starp pašvaldību un NVO. Memorandam kopš 2013. gada ir pievienojušās 207 nevalstiskās organizācijas.

2021. gada 21. janvārī tika izveidota konsultatīva organizācija – Rīgas pašvaldības un NVO sadarbības memoranda īstenošanas padome. Saskaņā ar tās nolikumu, tās sastāvā ir Rīgas domes priekšsēdētājs, pastāvīgo komiteju priekšsēdētāji un deviņi memorandu parakstījušo NVO lēmējinstitūcijas vai izpildinstitūcijas pārstāvji. NVO pārstāvji padomē tiek ievēlēti uz diviem gadiem. Informācija par pārstāvjiem tiek publicēta pašvaldības portālā www.riga.lv. 2023. gadā plānots nākamais NVO pārstāvju atlases konkurss.

Organizācijas, kas vēlas pievienoties memorandam, aicinām līdz 30. novembra plkst. 17.00 iesniegt klātienē Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centra Klientu apkalpošanas nodaļas punktos (Eduarda Smiļģa ielā 46, Daugavpils ielā 31, Gobas ielā 6A, Ieriķu ielā 43A vai Brīvības ielā 49/53, Rīgā) vai atsūtīt ar paraksttiesīgās personas drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu, .edoc formāta pakotnē uz adresi [email protected] iesniegumu par organizācijas deleģējumu tās pārstāvim parakstīt memorandu, kā arī  pilnvaru, ja deleģētajam pārstāvim nav paraksta tiesības organizācijā.

Informācija par memoranda parakstīšanas norises laiku un vietu tiks izziņota pēc š.g. 1. decembra, kad būs zināms, cik organizācijas šogad vēlas pievienoties memorandam.

Ar memorandu var iepazīties ŠEIT.

Papildu informāciju par memoranda parakstīšanu var saņemt pie Marikas Barones, e-pasta adrese: [email protected],  tālr. 67105652.

Informāciju sagatavoja: Kaspars Līcītis, Rīgas domes Komunikācijas pārvaldes Ārējās komunikācijas nodaļas projektu koordinators

Zaļā Josta - Reklāma