Rīgā attālināta mācīšanās būs atļauta arī 5. un 6. klašu skolēniem

Trešdien, 28.oktobrī, Rīgas domes priekšsēdētāja Mārtiņš Staķis tiešsaistes preses konferencē rosināja skolām izskatīt iespēju nepieciešamības gadījumā arī 5. un 6. klašu audzēkņiem mācību procesu organizēt attālināti.

Lēmumu par šajā klašu grupā mācību procesa organizēšanu attālināti ir jāpieņem izglītības iestādei un jāsaskaņo to ar Izglītības, kultūras un sporta departamentu (IKSD) gadījumos, ja izglītības iestādē konstatēta inficēšanās vai saslimstība ar COVID-19 vīrusu vai Slimības profilakses kontroles centrs (SPKC) ir noteicis ierobežojumus gadījumos, kad skolai skolotāju saslimstība vai atrašanās kontaktpersonu sarakstā ir tik liela, ka resursu trūkuma dēļ nevar nodrošināt klātienes mācību procesu. Attālināto mācību procesu var noteikt arī citos gadījumos, kad skolu vadība to uzskata par nepieciešamu.

M. Staķis: “Valdība ir noteikusi jaunus ierobežojumus, īpaši attiecībā uz izglītības iestāžu darbu. Attālinātās mācības no 7. līdz 12. klasei noteiktas līdz 15. novembrim. Vērtējot situāciju galvaspilsētā, esam lēmuši par nebūt ne vieglu, bet šajā gadījumā nepieciešamu lēmumu. Jaunākās klases – no 1. līdz 4. – turpinās mācības klātienē, ja izglītības iestādē to būs iespējams nodrošināt. Pirmkārt, šajās klasēs skolēnus apmāca 1-2 pedagogi, tāpēc risks ir mazāks. Otrkārt, šo klašu skolēniem būtu nepieciešama pieskatīšana mājās. Šobrīd valdība nenosaka attālinātās mācības 5. un 6. klasēm, un šeit dod rīcības brīvību pašvaldībām. Šajā klasēs saslimšanas risks ir lielāks, jo notiek kontakts ar lielāku pedagogu skaitu. Mums kā pašvaldībai ir jāreaģē. Mēs esam noteikuši, ka skolas varēs pieņemt lēmumu par attālinātajām mācībām 5. un 6. klasēm no 2. līdz 15. novembrim.” 

Savukārt domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētāja Iveta Ratinīka norādīja, ka primāri ir nodrošināt, ka būs iespējams novērtēt mācību gadā paveikto un rezultāti sasniegs metodikā noteiktos uzstādījumus. Gadījumos, ja ģimenēm ir nepieciešams atbalsts, lai nodrošinātu attālināto mācību procesu, tad ģimenes ir aicinātas sazināties ar skolu un pavēstīt par savām problēmām.  Iestāde, sadarbībā ar sociālo pedagogu, IKSD un Labklājības departamenta Sociālo dienestu risinās jautājumus par nepieciešamajiem resursiem, lai būtu iespēja mācības īstenot.

Lai nodrošinātu vienlīdzīgu pieeju interešu un profesionālās ievirzes izglītības īstenošanā, IKSD ir sagatavojis pašvaldības izglītības iestādēm informāciju par nosacījumiem, kas jāievēro nodarbību organizēšanā. Informatīvajā materiālā noteikts, ka nodarbības klātienē var īstenot viena klase vai pirmsskolas grupa, kas ikdienā kopā darbojas arī obligātajā izglītības procesā. Klātienē var notikt arī individuālās nodarbības, piemēram, mūzikas instrumenta apgūšana. Savukārt profesionālās un interešu izglītības sporta nodarbības var īstenot klātienē grupā, bet tām jānotiek brīvā dabā, neizmantojot ģērbtuves. Klātienē īstenojamas arī individuālās sporta nodarbības. Interešu un profesionālās ievirzes izglītības procesu var nodrošināt arī attālināti.

Rīgas domes vadība uzskata, ka šajā laikā ir jānodrošina iespēja ikvienam īstenot fiziskās aktivitātes, tāpēc būtiski ir saglabāt atvērtus visus pilsētas āra sporta laukumus un stadionus, radot iespēju rīdziniekiem aktīvi atpūsties svaigā gaisā, taču ievērojot visas epidemioloģiskās drošības prasības.

Rīgas pašvaldībā šobrīd 45 skolas īsteno A mācību modeli, A un B modeli ir izvēlējušās 43 skolas. B modeli īsteno 19 skolas, bet viena skola vēl šonedēļ strādās attālināti (C modelis).

Zaļā Josta - Reklāma