Rīdzinieki aicināti piedalīties vairāk nekā 500 interešu izglītības programmās 

Rīgas pašvaldības izglītības iestādes mudina bērnus un jauniešus vecumā no 2 līdz 25 gadiem iesaistīties un pilnveidot talantus vairāk nekā 500 interešu izglītības programmās dažādās jomās,aicinot iepazīties ar piedāvājumu Atvērto durvju dienu pasākumos “Nāc un piedalies!” no 1. līdz 29. septembrim.

“Septembris ir īstais brīdis, lai izvēlētos noderīgas un saistošas nodarbības, tāpēc izmēģini un atrodi savu īsto aizraušanos Rīgas interešu izglītībā: dejo, dziedi, zīmē, konstruē, eksperimentē un apgūsti jaunas IT prasmes! Interešu izglītība ir nozīmīgs instruments bērnu un jauniešu radošuma un talanta izkopšanā, personības attīstībā un nākotnes karjeras izvēlē. Mūslaikos svarīga nozīme ir atbilstošai videi, atšķirīgai mācīšanas pieejai un mācību formu daudzveidībai, kur bērni un jaunieši uzturas, mācās domāt, meklē atbildes, eksperimentē, sadarbojas ar citiem un apgūst daudzveidīgas prasmes, tās pielietojot arī dzīvē. Rīgas pašvaldībā tiek pilnveidots interešu izglītības programmu saturs atbilstoši kompetenču izglītības aspektiem, kas veicinās jaunā mācību satura efektīvāku apguvi gan formālajā, gan neformālajā izglītībā,” uzsver Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Sporta un jaunatnes pārvaldes Interešu un sporta izglītības nodaļas Interešu izglītības programmu vadītāja Inga Sidorčika-Boboviča.

Jau 1. septembrī durvis ver Rīgas pašvaldības izglītības iestādes, tostarp interešu izglītības centri, piedāvājot iepazīt un izvēlēties sev noderīgas un saistošas nodarbības, aicinot uz Atvērto durvju dienu pasākumiem “Nāc un piedalies!”.

Šajā dienā no plkst. 11.00 līdz plkst. 15.00 bērnu un jauniešu centrā “Laimīte” (Sarkandaugavas ielā 24 un Baltāsbaznīcas ielā 14) un no plkst. 15.00 līdz plkst. 17.30 Rīgas Bolderājas Jaunās pamatskolas interešu izglītības centrā (Miglas ielā 9) būs iespēja uzzināt un pieteikties aktuālajam ārpusstundu nodarbību piedāvājumam. Kopumā septembrī gaidāmi 15 pasākumi interešu izglītības centros visā Rīgas administratīvajā teritorijā.

Pasākuma “Nāc un piedalies” kalendārs pieejams tīmekļvietnē www.intereses.lv un Rīgas pašvaldības Facebook kontā “Rīgā mācās”. Tāpat ar plašo interešu izglītības iestāžu piedāvāto programmu klāstu var iepazīties arī Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta tīmekļvietnes www.iksd.riga.lvkatalogā.

Bērniem un jauniešiem tiek piedāvātas interešu izglītības programmas dažādās jomās:

– kultūrizglītībā (mūzika, deja, vizuālā un vizuāli plastiskā māksla, teātris, folklora, radošās industrijas);

– vides interešu izglītībā (dabaszinības, arheoloģija, ģeoloģija, astronomija, puķkopība, ķīmija, vides pētnieki/eksperimenti u.c.);

– tehniskajā jaunradē (datorzinības, programmēšana, LEGO konstruēšana un tehniskā modelēšana, robotika, elektronika, 3D konstruēšana, avio un raķešu kosmiskais modelisms, automodelisms, kuģu un jahtu modelisms u.c.);

– sporta interešu izglītībā (galda spēles, individuālie sporta veidi, sporta spēles, tehniskie sporta veidi);

– citu izglītojošo programmu jomās (valodas, Estētikas skolas pirmsskolas vecuma bērniem, novadpētniecība u.c.).

Šogad piedāvājumā ir arī jaunas tehniskās jaunrades un vides izglītības programmas: “Bites pilsētā”, “Modelēšana un konstruēšana”,” Inženierzinātnes”, “Audio tehnika un skaņu ierakstu pamati”, “3D konstruēšana”, “STEM darbnīca”, “Animācija un programmēšana” un daudzas citas.

Interešu izglītības programmās/pulciņos ir iespēja iesaistīties gan 101 Rīgas vispārējās izglītības iestādē, gan astoņās Rīgas interešu izglītības iestādēs un astoņās sporta skolās, kā arī deviņās mākslas un mūzikas skolās.

Ņemot vērā atsevišķu interešu izglītības iestāžu pozitīvu pieredzi attālinātajā mācību procesa īstenošanā, šogad dažas interešu izglītības iestādes piedāvās iesaistīties interešu izglītības programmās, kuru norise notiks attālināti vai hibrīdvariantā (IT datorzinības, angļu valoda).

Kopā 2021./2022. mācību gadā interešu izglītības programmās iesaistījās 60402 bērni un jaunieši, no kuriem 39431 apmeklēja interešu izglītības pulciņus vispārējās izglītības iestādēs, 19657 –interešu izglītības iestādēs, 624 – sporta izglītības iestādēs, 690 – mūzikas un mākslas skolās.

Vienlaikus no pagājušā mācību gada pavasara Ukrainas civiliedzīvotāju bērniem Rīgas pašvaldības izglītības iestādēs ir nodrošināta iespēja iesaistīties dažādās interešu izglītības programmās, tādejādi sniedzot atbalstu un veicinot šo bēnu veiksmīgu integrāciju sabiedrībā, socializēšanos, latviešu valodas apguvi, kā ari Latvijas tradīciju un kultūras iepazīšanu.

Informāciju sagatavoja: Raimonds Grants – Rīgas domes Komunikācijas pārvaldes Ārējās komunikācijas nodaļas projektu koordinators

Zaļā Josta - Reklāma