Rezervē 2,9 miljonus eiro piemaksu nodrošināšanai ārstniecības personām saistībā ar paaugstinātu risku un slodzi Covid-19 apstākļos

Šodien, 6.novembrī, Ministru kabinets atbalstīja 2,9 miljonu eiro piešķiršanu veselības nozarei*, lai nodrošinātu piemaksas atbildīgo institūciju ārstniecības personām un citiem nodarbinātajiem par darbu paaugstināta riska un slodzes apstākļos saistībā ar Covid-19 uzliesmojumu un seku novēršanu oktobrī. 

    No minētajiem 2,9 miljoniem eiro orientējoši 853 tūkstoši eiro paredzēti valsts un pašvaldību ārstniecības iestādēm, kuras sniedz stacionāros veselības aprūpes pakalpojumus un kurās ir stacionēti Covid-19 pacienti. Tas ļautu nodarbinātajiem, kuri ir iesaistīti Covid-19 pacientu ārstēšanas procesā, nodrošināt piemaksas 20-50 % apmērā no mēnešalgas. 

Orientējoši 751 tūkst. eiro paredzēti valsts un pašvaldību ārstniecības iestādēs, kuras sniedz stacionāros veselības aprūpes pakalpojumus, uzņemšanas nodaļās nodarbinātajiem, nodrošināt piemaksas 20-30% apmērā no mēnešalgas.

Tāpat paredzēt nodrošināt piemaksas:

  • ģimenes ārstu praksēm – 707 tūkst. eiro;
  • Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta darbiniekiem – 331 tūkst. eiro;
  • farmaceitiem par kompensējamo medikamentu izsniegšanu – 257 tūkst. eiro;
  • Slimību profilakses un kontroles centram – 20 tūkst. eiro;
  • Veselības ministrijai – 5 tūkst. eiro.

    Arī turpmākajos mēnešos plānots nodrošināt piemaksas. Faktiski izmaksājamās piemaksas atbildīgo institūciju ārstniecības personām un citiem nodarbinātajiem par darbu paaugstināta riska un slodzes apstākļos ārkārtas sabiedrības veselības apdraudējumā saistībā ar Covid-19 uzliesmojumu par 2020.gada novembri un decembri tiks apkopotas janvārī un februārī, līdz ar to apmaksai papildus nepieciešamie finanšu līdzekļi būs pieprasāmi no 2021.gada budžeta.

*Ministru kabineta rīkojuma projekts “Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”

Zaļā Josta - Reklāma