Psihiskās veselības kampaņu “Viss ir Norm.a” turpina tēma par narkotiku atkarību

Veselības ministrijas īstenoto kampaņu “Viss ir Norm.a” turpina trešais stāsts – šoreiz par atkarību no narkotikām. Pēteris dalās savā pieredzē par to, ko nozīmē sadzīvot ar atkarību no marihuānas, un atzīst, ka ir lietojis arī citas narkotikas. “Es biju atkarīgs no vielas un bez tās nevarēju neko darīt. Man bija dusmas. Pirmkārt, pašam uz sevi. Visu laiku galvā bija doma, ka gribu atmest, bet es to vienkārši nevarēju. Cik ļoti es gribēju, bet nespēju! Pats jūti, ka tā ir problēma – tu esi atkarīgs. Kāds tevi tur. Nevis tu esi valdnieks pār sevi, bet marihuāna, un tu bez tās neko nevari izdarīt. Vispirms ir marihuāna, un tikai tad – ko es izdarīšu,” viņš atzīst.  

Pētera stāsts par atkarību no narkotikām ir pieejams gan īsajā versijā steidzīgajiem (https://youtu.be/c-x8bcx0ZJY), gan garajā versijā, kas ļauj uzklausīt visu viņa pieredzi, saskaroties ar atkarību (https://youtu.be/bQ9ST3lSWUk). Ar kampaņas trešo stāstu rakstītā formātā var iepazīties Veselības ministrijas portālā ESparveselibu.lv (https://esparveselibu.lv/viss-ir-noma-narkotiku-atkariba). Savā stāstā Pēteris atklāj arī pieredzi, kas saistīta ar viņa attiecībām ar dievu. Par kāda augstāka spēka vietu savā atbrīvošanās no atkarībām ceļā nereti runā arī citi atkarību skarti cilvēki, tāpēc Pētera stāstu papildina arī atkarību speciālista un mācītāja Māra Ķirsona saruna ar Martu Krivadi, vienu no kampaņas “Viss ir Norm.a” idejas autorēm. Intervijā portālam Ķirsons no sava skatupunkta un pieredzes darbā ar Minesotas programmu sniedz ieteikumus par palīdzības meklēšanu gan pašam, gan atkarīga cilvēka tuviniekiem (https://esparveselibu.lv/atkaribu-specialists-un-macitajs-maris-kirsons).

Atpazīt atkarību un savlaicīgi lūgt palīdzību

Viens no kampaņas “Viss ir Norm.a” mērķiem ir palīdzēt atpazīt dažādas psihiskās saslimšanas vai grūtības un mudināt savlaicīgi vērsties pēc palīdzības. Atkarība no narkotikām ir ārstējama, taču ir svarīgi to laikus atpazīt un vērsties pēc palīdzības pie speciālista. Pievērsiet uzmanību izmaiņām līdzcilvēka izskatā un uzvedībā – narkotiku atkarību raksturo, piemēram, nevīžība, nolaidība, miegains izskats, nedrošas kustības, runas traucējumi, šauras vai platas acu zīlītes, mācību vai darba kavējumi, noslēpumainība, noslēgšanās, attālināšanās, konflikti ar ģimeni un draugiem, naudas aizņemšanās vai mantu pazušana no mājām u.c.

“Sākumā viss, ko man vajag, ir zināt, ko es vairāk negribu. Ko es gribu – es nezinu. Un tad ir tie darbarīki, kurus es lietoju, lai nepiedzīvotu atkal to, ko negribu. Tikai šodien. Pa vienai dienai. Un tā es ļaujos izvēles brīvībai un jaunām iespējām, un sāk veidoties mana jaunā personība, mans jaunais es,” stāsta atkarību speciālists un mācītājs Māris Ķirsons. Viņš skaidro – atkarība skar visus ģimenes locekļus iejūtas un palīdzība ir nepieciešama visiem, tāpēc atkarīga cilvēka ārstēšanas procesā ir svarīgi iesaistīt arī ģimenes locekļus.

Pētera stāsts par narkotiku atkarību (īsā versija): 

Pētera stāsts par narkotiku atkarību (garā versija): 

Atkarību speciālista un mācītāja Māra Ķirsona saruna ar Martu Krivadi: 

https://esparveselibu.lv/atkaribu-specialists-un-macitajs-maris-kirsons

Kampaņas ievada video: https://youtu.be/bdapj3W0TrY

“Viss ir Norm.a” pieredzes stāstiem gada garumā var sekot www.neesiviens.lvun Veselības ministrijas kontos sociālajos medijos:

Zaļā Josta - Reklāma