Prokurore nav atteikusies no valsts apsūdzības Ogres mēra izspiešanas lietā

0

Amatā augstāks prokurors tā sauktajā Ogres mēra izspiešanas lietā, izskatot Rīgas apgabaltiesas lūgumu pēc augstākstāvoša prokurora viedokļa par prokurores atteikšanos no valsts apsūdzības, nesaskata tam pamatu. Viņš norāda, ka prokurore tiesas sēdē nav atteikusies no valsts apsūdzības.

Pārbaudot Tiesu informācijas sistēmā pieejamos datus par tiesas sēdes gaitu, pieteiktajiem lūgumiem, izteiktajiem viedokļiem un pieņemtajiem nolēmumiem, amatā augstāks prokurors nesaskata tiesas konstatēto motivāciju viedoklim, ka prokurore tiesas sēdē ir atteikusies no apsūdzības. 

Prokurore turpina uzturēt valsts apsūdzību un, ņemot vērā kasācijas instances nolēmumā izteiktās atziņas, izmanto visas Kriminālprocesa likuma piešķirtās tiesības krimināltiesiskā taisnīgumu panākšanai šajā kriminālprocesā, tai skaitā, tiesības papildus nopratināt kriminālprocesā iesaistītās personas, kā arī grozīt apsūdzību atbilstoši Kriminālprocesa likumā noteiktajai kārtībai.