Produktīvas komandas struktūra attālināta darba apstākļos

Arī informācijas sistēmu risinājumu uzņēmuma T2T darbinieki kopš marta faktiski strādā attālināti. Uzņēmuma valdes priekšsēdētājs un izpilddirektors Viesturs Bulāns apgalvo – darbinieku produktivitāte nav mazinājusies. T2T, kas šī gada augustā pievienojies Igaunijas starptautiskajam programmatūras uzņēmumam Helmes, struktūru veido atsevišķas profesionāļu komandas. Viņi uzskata, ka katrai šādai komandai kā autonomai šūniņai ir jābūt pašpietiekamai un pašmotivētai un to līderiem jādarbojas kā dārzkopjiem, veicinot katra darbinieka individuālo izaugsmi. 

Pievienojoties starptautiskajam tīklam, T2T sagaida arvien jaunus izaicinājumus un darba apjoma palielināšanos. V. Bulāns atzīst – vieta izaugsmei ir vienmēr. Darba strukturēšana atsevišķās komandās ir jau iepriekš ieņemtās stratēģijas turpināšana, un tā saskan arī ar Helmes vērtībām. „Tā saucamajā „Helmes darba – autonomu komandu – modelī” mēs strādājam jau 15 gadus. Mēs vēlamies būt kompānija, kurā tiektos strādāt visi labākie speciālisti, un, vēlams, pat novecotu kopā ar mums un vēl vecumdienās uz mums atsauktos kā par labāko darbavietu,” saka Helmes izpilddirektors Jāns Pillesārs (Jaan Pillesaar). 

Pasaulē organizācijas strukturēšana komandās uzņēmējdarbībā aizsākusies līdz ar mileniāļu paaudzes nonākšanu darba tirgū. Tai ir daudz priekšrocību. Darbinieki savu komandu ietvaros viens no otra apgūst jaunas prasmes, kas veicina radošumu un inovāciju attīstību. Pieredzējuši un prasmīgi darbinieki spēj veidot arvien jaunas komandas, atbilstoši konkrētu projektu nepieciešamībām. Šāda veida dinamiska profesionālā izaugsme, bez šaubām, veicina arī biznesa attīstību. „Skatījums caur komandas prizmu ļauj arvien detalizētāk izvērtēt klienta nepieciešamības. Veidojoties savstarpējai uzticībai, vairojas arī jauni pasūtījumi. Tādējādi mēs augam kopā ar klientu,” saka Bulāns. „Sniedzot vērtību klienta biznesam, mēs strādājam ciešāk. IT risinājumu izstrādes darba cikls ir ļoti laikietilpīgs, un jauni klienti pamatā mums pievienojas, vadoties pēc atsauksmēm. Helmes zīmols, tā darba kvalitāte un atsauksmes runā pašas par sevi, tāpēc redzam, ka, kļūstot par daļu no šī tīkla, arī mēs palielināsim savu komandu un darbinieku skaitu.”

Vaicāts, kas ir ideālais T2T darbinieks, Bulāns uzsver individuālo vēlmi pilnveidot savas prasmes. „Tas, ka cilvēks ir pabeidzis augstskolu, faktiski vairs nesniedz priekšrocības. Būtiskas ir, pirmkārt, vēlme arvien papildināt zināšanas un, otrkārt, spēja ātri mācīties. Treškārt, jāņem vērā, ka šo īpašību pielietošana saistāma arī ar apzinīgu atbildības sajūtu. No savas pieredzes arī redzam, ka par pieprasītākajiem ekspertiem kļūst tieši tie, kas velta laiku, lai apgūtu arī blakusdisciplīnas.” Darbinieku pašizaugsmi atbalsta tādas vienojošās vērtības kā savstarpējs atbalsts, drosme rīkoties, atklātība un, kā visa kopsavilkums – efektivitāte. „Cilvēki ir svarīgākā mūsu kompānijas daļa, un kopā mēs vēlamies padarīt pasauli labāku,” uzņēmuma skatījumu komentē Pillesārs. 

Runājot par darba produktivitātes rādītāju saglabāšanos, ilgstoši strādājot attālinātā režīmā, Viesturs Bulāns iezīmē: „Es teiktu, ka to veicinājušas gan mūsu pašu darbā izmantotās IT sistēmas, kas ļāvušas dažādus procesus sākt veikt attālināti, gan mūsu darbinieku pašmotivācija. Sākoties pandēmijai, mēs ļoti nopietni pievērsāmies tam, lai sagatavotu savus darbiniekus jaunajiem apstākļiem. Sadarbībā ar koučiem un treneriem pavasarī rīkojām pilnībā attālinātu darba forumu un panācām tiešām lielu darbinieku iesaisti. Nupat notika jau otrais šāds darba forums.” Lai tiešsaistes forumā veiksmīgi noturētu darbinieku uzmanību, izmantoti pasaulē plaši zināmi paņēmieni. Piemēram, tiešsaistes platformā veidotas atsevišķas darba grupas, doti radoši uzdevumi un rūpīgi izvēlēti atbilstoši prezentāciju formāti. 

T2T un Helmes klientu lokā atrodami gan lieli privātuzņēmumi, gan valsts un pašvaldību iestādes. „Mūsu misija ir radīt cilvēciskas IT sistēmas – neatkarīgi no sadarbības organizācijas darbības sektora. Šajā nozīmē mēs aktīvi palīdzam mainīties arī valstij. IT risinājumiem ir jāpalīdz un jāpadara efektīvāka dažādu darbiniekiem un organizācijai svarīgu procesu norise, nevis jākļūst par slogu. Reizēm tas var būt izaicinājums, bet pie mums izaicinājums – tā ir lieliska motivācija,” piebilst Bulāns. 

Zaļā Josta - Reklāma