Pirmajā pusgadā Ventspils novadā reģistrēti 18 jaundzimušie

2021. gada pirmajā pusgadā Ventspils novada Dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti 18 jaundzimušie – 11 meitenes un 7 zēni. Pirmo reizi par jaunajām māmiņām Ventspils novadā kļuva 4 sievietes. Otro bērniņu sagaidīja 6, trešo – 4, ceturto – 2, sesto – 1, astoto – 1 māmiņa. Laulībā dzimuši 8 bērniņi. Paternitāte noteikta 7 gadījumos. 

2021. gada pirmajā pusgadā visvairāk jaundzimušo reģistrēts Vārves pagastā – 4, Popes pagastā, Ugāles pagastā un Piltenē un pagastā – 3, pa vienam Zlēkās, Užavā, Puzē, Usmā un Ancē. 

Divas meitenes nosauktas par Dārtām. Vienam bērniņam vecāki devuši divus vārdiņus. Par interesantu meiteņu vārdu īpašniecēm kļuvušas Bille un Greisa. Puiši tikuši pie šādiem vārdiņiem: Rūdis, Olivers, Rodrigo, Mārtiņš, Mikus, Matīss, Gabriels. Joprojām populāri meiteņu vārdiņi ir Sofija, Gabriela, Beāte, Alise un Līna. 

Ventspils novada pašvaldība jaundzimušajiem dāvina sudraba karotītes, par pirmo un otro bērniņu pašvaldība vecākiem izmaksā 200 eiro, par trešo bērnu ģimenē – 300 eiro, par ceturto – 400 eiro, par piekto un katru nākamo jaundzimušo – 500 eiro.     

2021. gada pirmajā pusgadā Ventspils novada Dzimtsarakstu nodaļā reģistrētas 8 laulības, viena noslēgta baznīcā. Šķirtas 6 laulības. Šajā laikā periodā piefiksēti 33 miršanas gadījumi, tostarp mūžībā devušās 22 sievietes.  

Zaļā Josta - Reklāma