Piešķir 3 miljonus eiro izdevumiem, kas radušies saistībā ar Covid-19 uzliesmojumu un seku novēršanu

Money that the German customs agency Zoll seized during an anti-money laundering operation is displayed before the agency's annual statistics news conference at the finance ministry in Berlin March 16, 2012. REUTERS/Thomas Peter (GERMANY - Tags: BUSINESS)

20.oktobrī, Ministru kabinets atbalstīja 3 miljonu eiro piešķiršanu veselības nozarei*, lai segtu izdevumus, kas radušies saistībā ar Covid-19 slimības uzliesmojumu un seku novēršanu jūlijā. 

No papildu piešķirtajiem 3 milj. eiro – 2,6 milj. eiro piešķirti veselības nozarei, lai segtu izdevumus par Covid-19 laboratorisko izmeklējumu veikšanu. Jau sākotnējais valdības lēmums piešķirt finansējumu Covid-19 testu veikšanai, ļāvis Latvijā nodrošināt testēšanu ikvienam, kuram ir aizdomas par inficēšanos.

No papildu piešķirtajiem 2,6 miljoniem eiro:

  • 2,3 milj. eiro paredzēti, lai segtu laboratorijām izdevumus par valsts apmaksāto Covid-19 tekstu veikšanu. Tas nozīmē, ka jūlijā ikvienam bija iespēja veikt valsts apmaksātu Covid-19 testu, ja bija aizdomas par inficēšanos. Tāpat plašu testēšanu veica ar ārsta nosūtījumu, pacientiem slimnīcās un sociālās aprūpes centros un citās vietās;
  • 67 tūkst. eiro paredzēti, lai segtu izdevumus par mobilo vienību darbu, lai nodrošinātu paraugu paņemšanu cilvēka dzīvesvietā Covid-19 testa veikšanai. Šāda sistēma izveidota, lai nāktu pretī personām, kuras pašas, piemēram, veselības stāvokļa dēl nevar doties nodot Covid-19 analīzes;
  • 98 tūkst. eiro paredzēti, lai apmaksātu paraugu paņemšanas punktu darbība jūlijā;
  • 69 tūkst. eiro paredzēti, lai samaksātu par zvanu centra darbību jūlijā, nodrošinot personu pierakstu analīžu veikšanai;
  • 20 tūkst. eiro paredzēti, lai segtu izdevumus par individuālo aizsardzības līdzekļu iegādi;
  • 10 tūkst. eiro paredzēti, lai ārstniecības iestādes varētu veikt izmeklējamā materiāla paņemšanu stacionārā, tās ir jānodrošina ar paraugu paņemšanas transporta barotnēm, kuras nepieciešamas izmeklējamā parauga transportēšanai uz laboratoriju

Tāpat valdība piešķīra 436 tūkst. eiro ambulatorajiem veselības aprūpes pakalpojumiem, tostarp:

  • SAVA pakalpojumiem – 403 tūkst. eiro. Lai nodrošinātu pacientu epidemioloģisko drošību sekundāro veselības aprūpes pakalpojumu saņemšanas laikā un mazinātu pacientu saskarsmi un plūsmu ārstniecības iestādē, kas ierodas uz plānoto vizīti vai izmeklējumu tieši uz pieraksta laiku, līdz ar Covid-19 pandēmiju un dezinfekcijas apjoma palielināšanos, tika ieviestas manipulācijas.
  • zobārstniecības pakalpojumiem – 32 tūkst. eiro. No š.g. 1.jūlija tika paaugstināti tarifi zobārstniecības ārstniecības personām, tostarp zobārstniecības māsai un higiēnistam, iekļaujot jaunas manipulācijas, kas ļauj minētajām personām nodrošināt zobārstniecības pakalpojumu nepārtrauktību, kā arī mazināt Covid-19 infekcijas izplatīšanas riskus, nodrošinot epidemioloģiskās drošības pasākumus.

Lai segtu izdevumus, kas radušies saistībā ar Covid-19 uzliesmojumu un seku novēršanu, stacionārajiem veselības pakalpojumiem atvēlēti 12 tūkst. eiro, tai skaitā:

  • Covid-19 paraugu transportēšanas izmaksu segšanai – 12 tūkst. eiro (6 060 tūkst. eiro – izdevumi jūnija mēnesī, 6 516 tūkst.eiro – izdevumi jūlija mēnesī). Covid-19 pandēmijas laikā slimnīcās atrodas pacienti, kuru slimības norises gaitas norise rada nepieciešamību veikt diferenciāldiagnostiku ar Covid-19. Šajos gadījumos no pacientiem tiek paņemti izmeklējamie materiāli uz Covid-19 infekciju un nogādāts uz laboratoriju tālākai izmeklēšanai. Slimnīcām rodas papildus izdevumi, kas saistīti ar paraugu vešanu uz laboratoriju. Šādi izdevumi nav plānoti slimnīcu pakalpojumu apmaksas nosacījumos un tie ir slimnīcām jākompensē.
  • Pacientu ar pozitīvu Covid-19 transportēšanas uz dzīvesvietu izmaksas – 275 eiro apmērā (61 eiro – izdevumi jūnija mēnesī, 214 eiro – izdevumi jūlija mēnesī). Pacientiem, kuriem Covid-19 ārstēšanas process ir pabeigts slimnīcas etapā un pacienta veselības stāvoklis to pieļauj, nepieciešamas pāriet uz lētāku izmaksu efektīvāku ārstēšanu ambulatorā etapā. Tā kā pacienti ir Covid-19 pozitīvi un to pārvietošanās sabiedriskā transportā rada risku citu personu inficēšanai, jo ne visiem pacientiem ir pieejams privātais transports, tad nepieciešams pacientu transportēt uz dzīvesvietu, kas ļautu samazināt izmaksas par pacientu uzturēšanos slimnīcā, kad veselības aprūpes pakalpojumus var saņemt mājās. Nepieciešamo līdzekļu apjoms ir balstīts uz ārstniecības iestāžu faktiskajām izmaksām, kuras ietver transporta vadītāja alga, individuālie aizsardzības līdzekļi, transporta līdzekļa amortizāciju, degvielas izmaksas un nobraukto kilometru skaitu.

*Ministru kabineta rīkojuma projekts “Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”

Zaļā Josta - Reklāma
Reklāma - Zaļā Josta