Piešķir 16 miljonus eiro izdevumiem, kas radušies saistībā ar Covid-19 uzliesmojumu un seku novēršanu

Šodien, 3.novembrī, Ministru kabinets atbalstīja 16 miljonu eiro piešķiršanu veselības nozarei*, lai segtu laboratorisko izmeklējumu organizēšanas un veikšanas izdevumus, sekundāro ambulatoro veselības aprūpes pakalpojumu un zobārstniecības pakalpojumu izdevumus saistībā ar epidemioloģisko prasību nodrošināšanu, kas radušies saistībā ar Covid-19 uzliesmojumu un seku novēršanu.

    No piešķirtajiem 16 miljoniem eiro – 15 miljoni eiro paredzēti samaksai par laboratorisko izmeklējumu organizēšanu un veikšanu. Tā kā līdz šim no Covid-19 laboratorisko izmeklējumu veikšanas līdz līdzekļu saņemšanai pagāja salīdzinoši ilgs laiks, šobrīd rasts risinājums veikt finansējuma novirzīšanu laboratorijām avansā, balstoties uz iepriekš īstenoto darba apjomu. Līdz ar papildu piešķirto finansējumu NVD varēs veikt norēķinus ar pakalpojumu sniedzējiem par septembri, oktobri un novembri.

        Tāpat, tika veikti nepieciešamā finansējuma aprēķini, lai varētu savlaicīgi norēķināties ar ārstniecības iestādēm par sekundāriem ambulatorajiem veselības aprūpes pakalpojumiem un zobārstniecības pakalpojumiem saistībā ar epidemioloģisko prasību nodrošināšanu, ar kopējo finansējuma apmēru 1,7 miljoni eiro – katru mēnesi (septembris – novembris) paredzēts 570 tūkst. eiro.

    NVD turpinās Veselības ministrijai iesniegt izmaksu atskaites par Covid-19 laboratorisko izmeklējumu organizāciju un veikšanu, kā arī par sekundārajiem ambulatorajiem veselības aprūpes pakalpojumiem saistībā ar epidemiloģisko prasību nodrošināšanu. Neizlietotais finansējums tiks atstāts Veselības ministrijas (Nacionālā veselības dienesta) kontā.

*Ministru kabineta rīkojuma projekts “Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”

Zaļā Josta - Reklāma