Piecas novada skolas saņems Ekoskolas Zaļo karogu

0

Šogad 178 izglītības iestādes saņems Ekoskolu programmas apbalvojumus par sasniegumiem vides izglītībā, tostarp arī piecām Jelgavas novada izglītības iestādēm piešķirot Zaļo karogu. Ikgadējais Ekoskolu apbalvošanas pasākums notiks pēc nedēļas – 16. septembrī Latvijas Nacionālajā bibliotēkā.Šīs balvas skolām piešķir uz vienu mācību gadu un katru reizi tās “jāizcīna” no jauna.

Ekoskolu programmas atpazīstamākais elements ir Zaļais Karogs – Ekoskolu programmas simbols. To piešķir skolām, kam, ieviešot Ekoskolu programmas prasības, uzrādīts labākais sniegums. Vienlaikus tā ir atzīta un prestiža vides kvalitātes zīme, ar ko lepojas izglītības iestādes ne tikai Latvijā, bet arī visā pasaulē.

Vienas no pirmajām skolām, kas ne tikai Jelgavas novadā, bet arī Zemgales mērogā aizsāka zaļā dzīvesveida popularizēšanu, irŠķibes un Aizupes pamatskolas.

Pardarbu Ekoskolu kustībā Šķibes pamatskola2005./2006. mācību gadā ieguva Zaļo diplomu, savukārt 2008./2009. mācību gadā saņēma augstāko Ekoskolu kustības apbalvojumu.

Tāpat Ekoskolu programmā jau piecpadsmito gadu iesaistās arī Aizupes pamatskola.Par darbu Ekoskolas kustībā skola jau 2004./2005. mācību gadā ieguva Zaļo diplomu, savukārt kopš 2008. gada ik gadu saņēmusi Starptautisko Zaļo karogu.

Šogad Zaļo karogu saņēma arīSesavas, Vilces pamatskolas un Kalnciema vidusskola, veidojotskolēniem izpratni par dabu un tās vērtībām, mācot pret to izturēties saudzīgi. Iemantotā balva par videi draudzīgu rīcību ir apliecinājums sasniegumam kopīgiem spēkiem, iesaistoties dažādos vides projektos, konkursos, šķirojot atkritumus, vācot makulatūru un plastmasas pudeles, kā arī piedaloties papildus dažādās sportiskās nodarbībās.

Ejot līdzi laikam un Zaļā karoga saņēmēju skaitam Latvijas skolās, Vides izglītības fonds ir pilnveidojis metodisko materiālu bāzi. Lai panāktu arvien lielākas pārmaiņas vides aizsardzības un izglītības jomā, skolotājiem tiks piedāvāti profesionālās pilnveides kursi un jauni projektu pasākumi gan skolotājiem, gan jauniešiem, kuros iesaistīties.

Ekoskolu programma ir viens no visaptverošākajiem un populārākajiem vides izglītības modeļiem pasaulē, kurš Latvijā darbojas jau septiņpadsmit gadus. Pašlaik Ekoskolu programmā ir iesaistītas vairāk kā 51 000 skolu visā pasaulē, Latvijā tās ir gandrīz 200 izglītības iestādes, sākot no pirmskolām līdz pat augstskolām. Iepriekšējā mācību gadā Zaļā karoga apbalvojumu