Pašvaldības līdzdalības budžeta projektu ideju konkursa 2.kārtai virza 29 projektus

Pirmajā Rīgas pilsētas līdzdalības budžeta projektu ideju īstenošanas konkursa vērtēšanas komisijas sēdē nolemts konkursa otrajai kārtai virzīt 29 projektus.

Tostarp pieci projekti tika noraidīti, bet septiņiem projektiem tiks precizēta informācija no projektu iesniedzējiem un iestādēm. Starp pieciem noraidītiem projektiem, trīs projekti tika iesniegti pēc konkursa nolikumā norādītā pieteikumu iesniegšanas termiņa, savukārt divi projekti tika noraidīti, jo to realizācija tika piedāvāta uz neatbilstoša zemesgabala.

Atbilstoši konkursa nolikumam, saņemtie projektu pieteikumi tiek vērtēti divās kārtās. Atbalstītie projekti tiks nodoti iedzīvotājiem balsošanai konkursa interneta vietnē www.balso.riga.lv.

Jau vēstīts, ka šā gada 31.maijā noslēdzās projektu pieteikumu iesniegšana. Konkursam kopumā tika iesniegts 41 projektu pieteikums.

Konkursa mērķis ir ļaut iedzīvotājiem tieši lemt par daļas pilsētas budžeta izlietojumu un uzlabot dzīves vietu savu māju tuvumā. Tādā veidā pašvaldībai gūstot atgriezenisko saiti par iedzīvotājiem nepieciešamiem pilsētvides uzlabojumiem.

Šogad projekta pieteikumus varēja iesniegt nevalstiskās organizācijas, biedrības vai nodibinājumi, kuri pārstāv Rīgas apkaimju intereses, kā arī fiziskās personas no 16 gadu vecuma. Konkursa nolikums paredz, ka viena projekta īstenošanai piešķiramo finanšu līdzekļu apmērs ir ne vairāk kā 50 tūkstoši eiro.

Konkursa vērtēšanas komisiju vada Rīgas pilsētas izpilddirektora vietnieka pienākumu izpildītāja Rita Logina, kā arī komisijā sastāvā ir piecu nevalstisko organizāciju un pašvaldības iestāžu un departamentu pārstāvji.

Plašāka informācija par konkursu ir publicēta: www.balso.riga.lv

Zaļā Josta - Reklāma