Pašvaldība saņēmusi EK finansējumu dalībai “I-NERGY” projektā

Otrdien, 17. novembrī,  Rīgas domes Mājokļu un vides komitejas sēdē deputāti apstiprināja pašvaldības dalību un līdzfinansējuma piešķiršanu ES projektā “Mākslīgais intelekts nākamās paaudzes enerģētikai “ jeb “I-NERGY”.

Eiropas Komisija ir piešķīrusi finansējumu 96000 eiro “Rīgas enerģētikas aģentūra” sagatavotajam projektam “Mākslīgais intelekts nākamās paaudzes enerģētikai” ES pētniecības un inovāciju pamatprogrammas “Apvārsnis-2020” ietvaros. Nepieciešamais pašvaldības līdzfinansējums, kuru apstiprināja komiteja ir 5000 eiro.  

Iedzīvotāju labklājība, uzņēmējdarbības konkurētspēja un sabiedrības vispārējā attīstība ir atkarīga no drošas, ilgtspējīgas un pieejamas enerģijas. Paredzams, ka mākslīgā intelekta attīstība enerģētikas sektorā nākamajos gados sniegs nozīmīgu ieguldījumu enerģētikas sistēmas transformācijā, uzlabojot uzņēmējdarbības veiktspēju un vienlaikus atbalstot vides ilgtspēju, stiprinot sociālās saiknes un demonstrējot augstas sociālās vērtības sabiedrībā.

Projekta galvenais mērķis ir nodrošināt enerģētikas sektora specifikai pielāgotu mākslīgā intelekta risinājumu dizainu un pilotēšanu, izmantojot inovatīvākos mākslīgā intelekta risinājumus, kā arī IoT (Internet of Things) un datu analīzes tehnoloģijas. Projekta ietvaros tiks attīstīti mākslīgā intelekta analīzes rīki integrētai, optimizētai, viedai enerģētikas pārvaldībai, pamatojoties uz vienotu datu un informācijas apmaiņu. Projekts tiks īstenots, sadarbojoties 17 pētniecības institūcijām un pašvaldībām no dažādām Eiropas valstīm.

Rīgā projekta ietvaros tiks īstenots mākslīgā intelekta risinājuma pilotprojekts energoefektivitātes un klimata investīciju atdeves novērtēšanai un risku mazināšanai. Vēsturiskos un jauniegūtos datos balstīts risinājums sniegs atbalstu investoriem un publiskā/privātā sektora finanšu institūcijām novērtēt investīciju riskus, plānoto ieguldījumu finansiālo sniegumu, kā arī šādu investīciju ietekmi uz energoefektivitāti.

Tāpat projekta rezultāta iesaistītie dalīsies ar zināšanām par enerģētikas sistēmas transformācijas viediem risinājumiem, sākot no optimizētu tīkla un ar tīklu nesaistītu atjaunojamo energoresursu aktīvu pārvaldības un beidzot ar riska novērtējumu energoefektivitātes ieguldījumos. Īpašs uzsvars tiks likts uz vietējo un virtuālo enerģētikas kopienu izveidi, aktivizāciju un iesaistu zaļās enerģijas tirgos.

Vairāk informācijas par projektu: Nika Kotoviča, Rīgas enerģētikas aģentūras starptautisko projektu vadītāja, mob.tel. 29226404.

Zaļā Josta - Reklāma